RadboudCSW Innovatiefonds

Is jouw idee 20.000 euro waard?

Het doel van het RadboudCSW Innovatiefonds

Met dit fonds willen we professionals stimuleren in de uitwerking van hun ideeën over de verbinding tussen wetenschap en het werkveld op de domeinen zorg, onderwijs en een veerkrachtige samenleving. We willen hiermee een significant verschil maken voor onze post-academische opleidingspraktijk.
 
Maatschappij, zorg en onderwijs veranderen immers voortdurend en academisch geschoolde beroepsbeoefenaren moeten zich daar in hoog tempo op aan kunnen passen. Onderwijs is bij uitstek de weg er naar toe. Om in het woud aan visies of meningen uit de beroepspraktijk houvast te vinden, is verankering van de beroepsopleiding in de universiteit noodzakelijk. Refl ectie op het beroepsmatig handelen is daarbij een belangrijk houvast/leidraad. In 2017 is in totaal 40 duizend euro beschikbaarvoor goede ideeën.

Aanvragen?

RadboudCSW wil laagdrempelig innovatie bevorderen en kiest er daarom voor de thema’s breed te formuleren. Elk goed idee dat bijdraagt is welkom. De aanvraag voor een subsidie doe je daarom eenvoudig via het onderstaande formulier.

Stuur uw pitch nu in!

Procedure en tijdspad

  • Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 mei 2017.
  • Alleen aanvragen die volledig zijn ingediend worden in behandeling genomen.
  • De directeur RadboudCSW beslist over toekenning van de gevraagde subsidies daartoe geadviseerd door de adviesraad RadboudCSW.
  • Eind juni krijg je bericht of jouw aanvraag is toegekend.
  • Over de uitslag wordt verder niet gecorrespondeerd.
  • Alle aanvragen worden in vertrouwen behandeld en degene die niet worden gehonoreerd worden vernietigd.

Vragen?

Voor vragen neem je contact op met Monic Schijvenaars, directeur RadboudCSW (m.schijvenaars@ru.nl).

Wilt u deze informatie delen?

Stuur de link naar deze pagina door (www.rcsw.nl/innovatiefonds), of download de Factsheet RadboudCSW innovatiefonds.