Aanmeldformulier ECHA-Specialist in Gifted Education

Onder aan het formulier wordt u ook gevraagd een digitale pasfoto voor de deelnemerslijst en een scan van het diploma van de vereiste opleiding toe te voegen. Zonder deze documenten kunt u uw inschrijving niet verzenden. 

Op dit moment (maart 2019) hebben wij het maximum aantal deelnemers voor de start in september 2019 in Utrecht bereikt. U kunt zich hieronder opgeven voor de groep die start in Nijmegen of voor de wachtlijst van Utrecht (als er geen plek vrijkomt kunt u doorschuiven naar Nijmegen).

Gegevens cursist
Dit is nodig om u in te schrijven bij de Radboud Universiteit. Alleen invullen als deze datum afwijkt van uw geboortedatum.
Heeft u eerder gestudeerd aan de Radboud Universiteit? Dan heeft u een s-nummer. Deze vindt u terug op uw scriptie.
Indien u niet in het onderwijs werkt, zullen wij uw inschrijving individueel moeten beoordelen. U kunt uw motivatie en argumentatie om de opleiding te volgen toelichten in een e-mail met CV en dit sturen naar m.berger@ru.nl. Ook kunt u een schriftelijke toelichting met CV sturen naar Radboud CSW t.a.v. dr. L. Hoogeveen, hoofdopleider ECHA-opleiding, Postbus 6909, 6503 GK Nijmegen. 
Bent u niet of buiten het onderwijs werkzaam dan kunt u rechtstreeks verder gaan met het invullen van de vragen over de betaling. Vergeet niet ook de tekst over de annulering van uw inschrijving onder aan dit formulier te lezen.
Gegevens school/instelling
Betaling
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp tif.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp tif pdf doc docx.

Annulering uitsluitend schriftelijk uiterlijk 4 weken voor aanvang van de opleiding (datum binnenkomst e-mail/datum poststempel). Administratiekosten à € 50,- worden dan in rekening gebracht. Later annuleren betekent dat u het volledige cursusgeld (€ 7.050,-) bent verschuldigd.

Betaling geschiedt d.m.v. een factuur die u voorafgaand aan de opleiding wordt toegezonden. U heeft recht op één tentamen en indien nodig op één hertentamen. Voor eventuele extra kosten verwijzen wij naar de studiewijzer, hoofdstuk 3. 

Door verzending van dit formulier verklaart u akkoord te gaan met eventuele extra kosten, inschrijf- en annuleringsvoorwaarden en bevestigt u tevens uw inschrijving. 
U dient de opleiding binnen vier jaar af te ronden.