Aanmeldformulier ECHA-Specialist in Gifted Education

Onder aan het formulier wordt u ook gevraagd een digitale pasfoto voor de deelnemerslijst en een scan van het diploma van de vereiste opleiding toe te voegen. Zonder deze documenten kunt u uw inschrijving niet verzenden. 

Om SPAM problemen te voorkomen, kunnen wij alleen persoonsgebonden email adressen verwerken voor aanmelding. Zogenaamde "role based email adressen" als info@ of admin@ etc. kunnen wij helaas niet accepteren. 

 

Gegevens cursist
Dit is nodig om u in te schrijven bij de Radboud Universiteit. Alleen invullen als deze datum afwijkt van uw geboortedatum.
Heeft u eerder gestudeerd aan de Radboud Universiteit? Dan heeft u een s-nummer. Deze vindt u terug op uw scriptie.
Gegevens school/instelling
Betaling bij start opleiding in 2019 of 2020
Betaling bij start opleiding in 2020
Betaling bij start opleiding in 2019
De opleiding wordt betaald door:
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp tif.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp tif pdf doc docx.

Annulering uitsluitend schriftelijk uiterlijk 4 weken voor aanvang van de opleiding (datum binnenkomst e-mail/datum poststempel). Administratiekosten à € 50,- worden dan in rekening gebracht. Later annuleren betekent dat u het volledige cursusgeld (€ 7.500,-) bent verschuldigd.

Betaling geschiedt d.m.v. een factuur die u voorafgaand aan de opleiding wordt toegezonden. 

Door verzending van dit formulier verklaart u akkoord te gaan met eventuele extra kosten, inschrijf- en annuleringsvoorwaarden en bevestigt u tevens uw inschrijving. 
U dient de opleiding binnen vier jaar af te ronden.

Selectieprocedure
Vanaf januari 2020 vindt er een selectieprocedure plaats voor de ECHA-RITHA opleiding. Kandidaten melden zich vóór 1 mei 2020 aan met bijgevoegd CV en motivatiebrief. Op basis van deze documenten worden kandidaten wel of niet toegelaten tot de opleiding of uitgenodigd voor een gesprek met de hoofdopleider.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf doc docx.