Alumnilezing PT-hoofdopleider Elisa van Ee op 16 maart

Diagnostiek van gehechtheid is zowel vanuit klinisch perspectief als onderzoeksperspectief complex. Daar waar vragenlijsten veelal tekort schieten wat betreft validiteit en betrouwbaarheid zijn de interviews dusdanig  arbeidsintensief (wat betreft training en toepasbaarheid) dat de inzet van deze interviews beperkt mogelijk is. 

Inhoud workshop

Deze workshop gaat in op de conceptualisering van gehechtheid in de kindertijd (op basis van de strange situation procedure) om zo de conceptualisering van gehechtheid in de volwassenheid (op basis van het gehechtheidsbiografisch interview) te doorgronden. Vanuit dat kader oefenen we met citaten uit het gehechtheidsbiografisch interview zodat de deelnemer aan het einde van de workshop in staat is het hechtingskader toe te passen in klinische diagnostiek en aan de slag te gaan met het interview in de klinische praktijk.

Spreker

De lezing wordt verzorgd de nieuwe hoofdopleider van de opleiding tot Psychotherapeut. Dr. mr. Elisa van Ee is klinisch psycholoog, jurist, en als wetenschappelijk hoofd ‘trauma en gezin’ van het Topklinisch Centrum voor Psychotrauma verbonden aan Reinier van Arkel, instelling voor geestelijke gezondheidszorg te ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is zij als waarnemend hoofdopleider psychotherapie en onderzoeker verbonden aan het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen.
 
Na een brede en internationale vooropleiding werkte zij als therapeut zowel binnen de kinder- als de volwassenpsychologie. Zij raakte daarbij gegrepen door de mogelijkheden van wetenschappelijk onderzoek wat leidde tot een promotieonderzoek en de aansluitende ontwikkeling van een onderzoekslijn over gezinnen geconfronteerd met oorlog en geweld. Uitgangspunt van Elisa van Ee was en is daarbij steeds om, daar waar therapeuten behandelverlegenheid ervaren in hun werk met complexe gezinnen, nieuwe interventies te ontwikkelen, te evalueren en te implementeren. 

Programma

  • 15.45 – 16.00 uur: ontvangst
  • 16.00 – 17.00 uur: lezing
  • 17.00 – 17.30 uur: discussie
  • 17.30 – 18.00 uur: netwerkborrel

Locatie

RadboudCSW, Zaal 2, Toernooiveld 5 te Nijmegen.

Aanmelden

Voor de gratis lezing moeten alumni zich inschrijven. U doet dat middels de volgende link. Helaas is deze editie al volgereserveerd.