Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

RITHA module We don’t need no education

"Homo educandus, de onderwijsbare mens, heeft last van een onderwijsbestel dat gebaseerd is op het begrip ‘normleerling’. Een Specialist in Gifted Education vindt daar wat van en weet dat, dankzij de cursus ‘We Don’t Need No Education’ krachtig onder woorden te brengen."

We don’t need no education

Sinds Linnaeus staan wij bekend als Homo sapiens, de wijze mens. Hoewel er best redenen zijn te bedenken waarom Linnaeus voor deze naam gekozen heeft, zijn er ook behoorlijk goede redenen om een andere naam te prefereren. Zouden wij onszelf niet beter Homo educandus kunnen noemen: de mens die nog heel veel moet leren maar ook heel veel kan leren? Dat leren hebben wij in ons onderwijsbestel georganiseerd rondom een begrip dat onze soort vermoedelijk meer kwaad dan goed doet: de normleerling. Als practitioner en specialist op het gebied van hoogbegaafdheid vind je daar natuurlijk iets van. Wat dan? Dat ga je in deze cursus onder woorden leren brengen.

Deze cursus besteedt aandacht aan:

  • Vervormende tegenstellingen in het denken over leren en onderwijs
  • Het dramaturgisch model van menselijk handelen
  • Visies op goed onderwijs
  • Onderwijs en wilsontwikkeling

Hoewel de nadruk in deze cursus op een kritische beschouwing van het onderwijs ligt, beperkt zich het perspectief dat we in deze cursus innemen niet tot traditionele vormen van onderwijs. Er zijn ook andere vormen van onderwijs en docerende instanties (e.g. training en coaching) die vanuit hetzelfde perspectief op leren, persoonsvorming en menselijke interactie kritisch kunnen worden bekeken.

Sander Bisselink is als docent-promovendus werkzaam bij de sectie Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit. Hij geeft les aan studenten pedagogiek en psychologie op het gebied van o.a. onderwijsfilosofie en ethiek.

Jan Bransen is hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit en academisch leider van het Radboud Teaching and Learning Centre. Daarnaast schrijft hij als huisfilosoof van het RadboudCSW verschillende columns.

Door middel van weblectures en kennisclips (door Jan Bransen), zelfstudie, opdrachten en wekelijkse onlinebijeenkomsten (vrijblijvend) leer je kritisch naar het onderwijs (in al dan niet traditionele vorm) te kijken.

Wil je meer specifieke informatie over deze module? Neem contact op met Olga Vandewall.

Wat levert het op?

Na afloop van de online cursus We don’t need no education kun je:

  • vanuit een antropologisch perspectief naar het onderwijs kijken
  • omgaan met conceptuele onderscheidingen, met de opbouw van argumenten en de ontwikkeling van een visie op een ontwikkelingsgericht onderwijsbestel.
  • Conceptuele onderscheidingen, argumenten en perspectieven krachtig onder eigen woorden brengen

Voor wie?

Ben jij ECHA Specialist, RITHA Practitioner of RITHA Specialist? Of heb je de 'Theoretische inleiding' van ECHA gevolgd of 'Lesgeven en begeleiden’ van RITHA? Dan is deze postacademische cursus echt iets voor jou! 

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen 1.000 Euro. Wist je dat je voor deze cursus gebruik kunt maken van het STAP-budget? Kijk hier voor meer informatie en een stappenplan.

Studielast

De studielast bedraagt 56 uur. 

Startdata

Er zijn op het moment helaas geen uitvoeringen gepland.