Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

RITHA module Begeleiding

Start: 9 januari 2023
Locatie: Online
Voertaal: Nederlands
Docent: Liesbet Stam MSc. en drs. Mariska Poelman
Kosten Alumni: € 1.000,00
STAP-budget: Ja

Wil jij je verdiepen in het gebruik van de positieve Cognitieve Gedragstraining en Strategietraining? 

In de cursus leer je hoe je een positieve Cognitieve Gedragstraining opzet waarbij er aandacht is voor het stellen van doelen en de techniek van het G-schema waar de begeleider van een kind, adolescent of (jong) volwassene gebruik van kan maken in een één-op-één setting of met een groepje leerlingen. Je maakt kennis en oefent  met enkele technieken die je kunt inzetten om een verandering in het denkproces in te zetten om daarmee een gewenste gedragsverandering te bewerkstelligen.

Bij Strategietraining wordt ingegaan op de achtergrond, de doelen en de opzet van de training zoals je deze kunt geven aan een leerling. De vraag die centraal staat is: hoe zorg je voor leermomenten (zogenaamde ‘wringmomenten’) in een opdracht, waardoor de leerling nieuwe strategieën, op velerlei vlak, leert herkennen bij zichzelf (en anderen) en deze bewust(er) gaat inzetten? Met deze training ligt een focus op het vergroten (bewust worden) van de cognitieve flexibiliteit van een leerling (en begeleider).

Mariska Poelman en Liesbet Stam zijn als docenten betrokken bij RITHA. Naast het verzorgen van cursussen begeleiden zij ook studenten met de stage en het eindproduct in de RITHA-opleiding. Beiden zijn daarnaast werkzaam bij het CBO Talent Development. 

Kennis doe je op door middel van het lezen van (recente) wetenschappelijk literatuur en visueel materiaal met betrekking tot (positieve) cognitieve gedragstherapie, zelfregulerend leren en mindset. Daarnaast ga je met een eigen casus aan de slag en schrijf je een begeleidingsopzet.

Wil je meer informatie over de module neem contact op met Olga Vandewall.

Wat levert het op?

Na afloop van de online cursus Begeleiding kun je:

  • leerlingen/cliënten die vastlopen in het leren helpen bij het (terug)vinden van grip op hun eigen (leer)ontwikkeling
  • observeren, waarbij je je richt op wat er gezien wordt (gedrag), waarna er samen met de leerling/cliënt (en ouders/leerkracht/docent) gezocht kan worden naar de duiding van het gedrag (gedachten en gevoelens die hieraan ten grondslag liggen).
  • hetgeen je in een begeleiding boven tafel krijgt adequaat bespreekbaar maken met de leerling/cliënt en anderen zodat er samen gezocht kan worden naar handelingsgericht vervolg (advies, begeleiding, training, therapie).
  • door middel van begeleiding het inzicht van de leerling/cliënt en van jou als begeleider in zijn/haar gedrag, gevoel en gedachtes vergroten.

Voor wie?

Ben jij ECHA Specialist, RITHA Practitioner of RITHA Specialist? Of heb je de 'Theoretische inleiding' van ECHA gevolgd of 'Lesgeven en begeleiden’ van RITHA? Dan is de postacademische cursus Begeleiding echt iets voor jou! 

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen 1.000 Euro. Wist je dat je voor deze cursus gebruik kunt maken van het STAP-budget? Kijk hier voor meer informatie en een stappenplan.

Studielast

De studielast bedraagt 56 uur, waarvan 26 uur zelfstudie, 18 uur online leren en 12 uur eindopdracht. 

Data

De online module loopt van 9 januari 2023 tot en met 19 februari 2023.

Contact & aanmelden

Olga Vanderwall
  • Wil jij deelnemen aan deze module? Meld je aan via het aanmeldformulier.

  • Ben je benieuwd of deze module ook Incompany kan worden aangeboden? Doe dan een Incompany aanvraag.
  • Heb je een vraag over de module? Neem contact op met Olga Vandewall (tel: 024 - 361 61 63).