Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Top 20 principes voor onderwijs aan begaafde leerlingen

Onlangs is de Nederlandse vertaling verschenen van 'Top 20 principes' uit de psychologie voor het onderwijs aan en het leren van creatieve, getalenteerde en begaafde leerlingen van de voor- en vroegschoolse educatie, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. RITHA-hoofdopleider dr. Lianne Hoogeveen was, samen met prof. dr. Anouke Bakx en Elise Bronsveld, betrokken bij de vertaling.   

De psychologische wetenschap heeft veel bij te dragen aan het verbeteren van het leren en lesgeven in zowel reguliere klassen als klassen voor begaafde leerlingen. Het lesgeven en leren zijn nauw verbonden met sociale- en gedragsfactoren van de menselijke ontwikkeling, waaronder cognitie, motivatie, sociale interactie en communicatie. Daarnaast kunnen psychologische wetenschappen belangrijke inzichten geven in effectieve instructie, onderwijsomgevingen die het leren bevorderen, en het goed gebruiken van toetsing, waaronder gegevens, tests en metingen, evenals onderzoeksmethoden voor het lesgeven aan begaafde leerlingen.

Belangrijkste principes

De Nederlandse versie is tot stand gebracht in samenwerking tussen de Radboud Universiteit en de POINT-onderwijsonderzoekswerkplaats, en presenteert een lijst met de belangrijkste principes uit de psychologie over begaafdheidsonderwijs — de ''Top 20'' — die het meest nuttig zijn voor het onderwijs aan begaafde leerlingen. Elk principe wordt besproken en is voorzien van relevante literatuur en uitleg over de relevantie ervan voor het begaafdheidsonderwijs.

Gratis te downloaden

De Nederlandse vertaling is hier gratis te downloaden. Dit document is een vertaling van: ‘Top 20 Principles From Psychology for PreK–12 Creative, Talented, and Gifted Students' Teaching and Learning. American Psychological Association, Center for Psychology in Schools and Education, 2017.