Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Videocollege plv hoofdopleider Sven Mathijssen | 'Van leerkracht naar leerpower'

In het kader van de Week van de Hoogbegaafdheid nam plaatsvervangend hoofdopleider van Radboud International Training on High Ability (RITHA) Sven Mathijssen een videocollege. In het college 'Van leerkracht naar leerpower' spreekt hij over het belang van de onderwijsprofessional als het gaat om het herkennen en begeleiden van hoogbegaafdheid in de klas.

Onderwijsprofessionals staan een groot deel van de dag in contact met hun leerlingen. Iedere leerling is anders, en van onderwijsprofessionals wordt verwacht dat zij leerlingen in alle soorten en maten kunnen bedienen. Recentelijk is er meer aandacht gekomen voor leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Het probleem is echter dat, ondanks de groeiende aandacht voor deze groep leerlingen, niet altijd duidelijk is hoe in hun behoeften kan of moet worden voorzien. Dat is niet vreemd, want hier zijn onderwijsprofessionals lang niet altijd voor getraind.

Schakelfunctie

Hoe kunnen onderwijsprofessionals toch die schakelfunctie tussen het onderwijs en het voorzien van behoeften vervullen? In bovenstaand videocollege gaat Sven Mathijssen, plaatsvervangend hoofdopleider van de ECHA gekwalificeerde Radboud International Training on High Ability (RITHA), hierop in.

Over RITHA

RITHA is een ECHA gekwalificeerde, postacademische opleiding op het gebied van hoogbegaafheid. Deze state-of-the-art opleiding heeft een wetenschappelijke insteek en wordt blended aangeboden. RITHA heeft de missie om hoogbegaafde capaciteiten van kinderen, jongeren en volwassenen beter te herkennen en begeleiden. Meer informatie over RITHA vind je hier.