Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

De website van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (RCSW) wordt verhuisd! Het merendeel van de informatie is vanaf heden beschikbaar op https://ru.nl/rcsw.

Sommige zaken (zoals de meeste formulieren) blijven nog een tijdje alleen beschikbaar op de oude website.

Onze excuses voor als je het gevoel krijgt heen-en-weer gestuurd te worden tussen de oude en de nieuwe website!

Partners van RITHA

Radboud International Training on High Ability (RITHA), onderdeel van de Radboud Universiteit, werkt samen met RINO Zuid, CED-Groep / Het ABC en EDUX, en biedt een nieuwe opleiding aan op het gebied van hoogbegaafdheid: Radboud International Training on High-Ability Practitioner. In deze opleiding van 12 maanden leren professionals zoals leerkrachten, docenten, adviseurs, pedagogen of psychologen hoe het signaleren, begeleiden en adviseren van (hoog)begaafden in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en in de adviespraktijk werkt.

Samen kunnen we meer

Er is veel belangstelling voor de opleiding, zowel nationaal als internationaal. Om tegemoet te komen aan die grote vraag is het RITHA op zoek gegaan naar partners die binnen Nederland als mede opleider kan functioneren: 

CED-Groep/Het ABC

Een partner is gevonden in CED-Groep / Het ABC. Deze twee partijen werken al samen bij het adviseren, trainen en coachen van professionals die in het onderwijs en de kinderopvang te maken krijgen met hoogbegaafde leerlingen. Dat doen ze rond thema’s als taal, rekenen, leerprestaties, sociale competentie en zorg. 

             Het ABC partner RITHA          

EDUX

Edux is per juni 2020 uitvoerend partner geworden. Edux zal in company aanvragen vanuit samenwerkingsverbanden, stichtingen en andere vergelijkbare organisaties oppakken door heel Nederland. Edux gaat voor duurzame gedragsverandering van professionals binnen het onderwijs en de kinderopvang. Met behulp van het RITHA practitioner programma kan Edux deze ambitie ook op het gebied van talentontwikkeling en hoogbegaafdheid waarmaken. 

Start samenwerking Edux

Edux logo

RINO Zuid

De opleiding RITHA Practitioner vormt een aanvulling op de leerlijn hoogbegaafdheid van RINO Zuid, en wordt zowel in het Nederlands als Engels aangeboden. Met deze opleiding willen zij zowel nationaal als internationaal de kennis en vaardigheid op het gebied van signaleren, begeleiden en adviseren van hoogbegaafden in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en in de adviespraktijk vergroten.

RINO Zuid | Samenwerkingspartner RITHA

Over RITHA

Al meer dan 25 jaar biedt de Radboud Universiteit de ECHA opleiding tot Specialist Hoogbegaafdheid aan. De afgelopen drie jaren is de opleiding binnen het RadboudCSW intensief doorontwikkeld. Dit gebeurde onder leiding van hoofdopleider dr. Lianne Hoogeveen en plaatsvervangend hoofdopleider Sven Mathijssen, MSc. De populaire ECHA opleiding evolueerde zo tot een state-of-the-art, grotendeels online opleiding op het gebied van hoogbegaafdheid: RITHA. 

Over RITHA Practitioner

In deze opleiding van 12 maanden leren professionals zoals leerkrachten, docenten, adviseurs, pedagogen of psychologen hoe het signaleren, begeleiden en adviseren van (hoog)begaafden in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en in de adviespraktijk werkt. Tijdens de opleiding tot RITHA Practitioner leren studenten zowel zelfstandig als samen met een groep: online in de leeromgeving en face-to-face in de twee seminars die aan het begin en in het midden van de opleiding gepland zijn. Voor het online leren is een goed ingerichte leeromgeving ontworpen, met studiemateriaal (artikelen en video’s), opdrachten, discussiefora, tests, quizzen en online meetings. Lees meer over RITHA Practitioner

Belangstelling?

Voor verdere informatie over partnersamenwerking en RITHA neemt u contact op met opleidingscoördinator Sanne Raven sanne.raven@ru.nl.