Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Radboud International Training on High Ability - RITHA

Al meer dan 25 jaar biedt de Radboud Universiteit de opleiding tot ECHA Specialist Hoogbegaafdheid aan. Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met the European Council for High Ability (ECHA) en is binnen het RadboudCSW intensief doorontwikkeld en geëvolueerd tot een state-of-the-art opleiding op het gebied van hoogbegaafdheid: de Radboud International Training on High Ability, kortweg RITHA. Deze postacademische opleiding heeft een wetenschappelijke insteek en wordt blended aangeboden. Ontdek meer over de verschillende onderwijsprogramma’s die RITHA in Nederland aanbiedt:

RITHA Practitioner

RITHA Specialist