Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Aanmelden informatiebijeenkomst Schoolpsycholoog

Op 21 januari 2021 van 16.00-17.30 uur organiseren wij een informatiebijeenkomst over de opleiding Schoolpsycholoog. Je bent van harte welkom.

Laat je informeren over de opzet en visie van de opleiding door de hoofdopleider, mw.drs. Odeth Bloemberg. Spreek met afgestudeerde Schoolpsychologen die vertellen wat de opleiding hen heeft gebracht en hoe ze hun opleidingsperiode hebben ervaren. En gebruik de mogelijkheid ook je individuele vragen te stellen. Heb je interesse?

Meld je aan via onderstaand formulier. In principe organiseren wij deze informatiebijeenkomst fysiek (campus Radboud Universiteit). Begin januari zullen wij jou nader informeren of we je verwachten in zoom of in Nijmegen.    

Om SPAM problemen te voorkomen, kunnen wij alleen persoonsgebonden email adressen verwerken voor brochure aanvragen. Zogenaamde "role based email adressen" als info@ of admin@ etc. kunnen wij helaas niet accepteren.