Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Aanmelden Opleiding Schoolpsycholoog

U kunt zich aanmelden voor opleiding Schoolpsycholoog 2021 door dit aanmeldformulier in te vullen en de bijlagen toe te voegen.

Heeft u vragen over uw aanmelding, neem dan gerust contact op met k.habraken@ru.nl.

U meldt zich aan voor de post-master Opleiding Schoolpsycholoog, die start in augustus 2021 te Nijmegen en verklaart de vragen die volgen naar waarheid te beantwoorden.

Aan dit formulier dient u toe te voegen:

  • Curriculum Vitae met beknopt overzicht van gevolgde opleidingen en opgedane werkervaring binnen en buiten het onderwijs en de zorg (maximaal 2 A4);
  • sollicitatiebrief met motivatie voor deze opleiding, uw visie op de (toekomstige) rol van de schoolpsycholoog en relevante persoonlijke kwaliteiten;
  • verklaring dat uw werkgever (verantwoordelijke in de instelling) u de post-master Opleiding Schoolpsycholoog wil laten volgen; Uw werkgever verklaart schriftelijk in te stemmen met uw kandidatuur voor de opleiding en de uitvoering van praktijkwerkzaamheden voor de opleiding Schoolpsycholoog binnen uw aanstelling in de instelling.
  • kopie arbeidscontract
  • kopie universitair masterdiploma
  • kopie Basisaantekening Psychodiagnostiek NIP (BAPD,) of NVO Basisaantekening Diagnostiek

Door het invullen en versturen van het aanmeldformulier, meldt u zich aan voor de gehele opleiding, dat wil zeggen voor zowel het cursorische als praktijkgedeelte van de opleiding. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Radboud Centrum Sociale Wetenschappen sluit elke aansprakelijkheid voor schade die het gevolg zou kunnen zijn van het niet doorgaan van de cursus, of van verandering in de (wettelijke) regeling, uit.

Na aanmelding ontvangt u informatie over de selectieprocedure. Indien u op basis van uw aanmeldformulier/sollicitatiebrief niet uitgenodigd wordt voor het vervolg van de procedure, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

Personalia
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: rtf pdf doc docx odt.
Opleidingen
Graag de juiste opleiding aankruisen, vermelden op welke datum u het/de diploma('s) hebt behaald en bij welke instelling.
Eventuele andere gevolgde postacademische cursussen / opleidingen en een korte beschrijving van uw werkervaring kunt u vermelden in uw curriculum vitae.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Instelling waar u werkzaam bent
1 of 23 of 45 of meer
K&J Psycholoog NIP *
GZ-Psycholoog *
NVO Orthopedagoog Generalist *
Gedragswetenschapper met 5 jaar werkervaring *
Aantal stafleden met de betreffende kwalificaties
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Verklaring dat uw werkgever (verantwoordelijke in de instelling) u de post-master Opleiding Schoolpsycholoog wil laten volgen; Uw werkgever verklaart schriftelijk in te stemmen met uw kandidatuur voor de opleiding en de uitvoering van praktijkwerkzaamheden voor de opleiding Schoolpsycholoog binnen uw aanstelling in de instelling.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Referenties
Bij wie zijn eventueel referenties over u te vragen? (minimaal 1 persoon)
Eerste referentie
Ondertekening
Deze foto zal enkel gebruikt worden voor een deelnemerslijst ten behoeve van de docenten. Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB. Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp eps tif.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: rtf pdf doc docx odt.

U dient akkoord te gaan met

  • de annuleringsregeling en eventuele annuleringskosten* – de opleidingskosten bedragen € 19.500,-.  ;

  • het delen van de inhoud van uw aanmelding en alle bijlagen met de leden van de selectiecommisie van Radboud Centrum Sociale Wetenschappen; 

  • het contact leggen met de door u opgegeven referenties.

*Annuleren kan alleen schriftelijk. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van uw schriftelijke annulering. Bij annulering meer dan 12 weken voor aanvang wordt 35,00 euro in rekening gebracht. Tussen 12 en 6 weken betaalt u 20% van het totale factuurbedrag. Tussen 6 en 3 weken is dat 50%. Bij nog latere annulering ontvangt u geen restitutie. U neemt dan zo spoedig mogelijk contact op met het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen.