Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Accreditatie en registratie

De opleiding Schoolpsycholoog is door het NIP geaccrediteerd als opleidingsroute tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Dat betekent dat je je na afronding van de opleiding in kunt schrijven in het register Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Dit geldt ook als je (ortho)pedagoog bent. 

Je kunt je daarnaast inschrijven in het Kwaliteitsregister Jeugd op postmasterniveau (SKJ). 

Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe beroepenstructuur voor psychologen. De groep die in augustus 2024 in Nijmegen start met de opleiding gaat via de overgangsregeling mee naar het nieuwe beroep gz-psycholoog generalist (BIG).  Hoe deze overgangsregeling er precies uit komt te zien, is nog niet bekend gemaakt. Informatie en veel gestelde vragen over de BIG-beroepenstructuur vind je op de website van het NIP: https://psynip.nl/beroepskwaliteit/beroepenstructuur/