Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Praktijk, supervisie en werkbegeleiding

Een belangrijk onderdeel van de opleiding zijn de praktijkplaatsen op scholen in het regulier en speciaal basis- en voortgezet onderwijs en bij onderwijsbegeleidingsdiensten. Je werkt hier in een team of samenwerkingsverband waar gekwalificeerde, postacademisch opgeleide psychologen en/of (ortho)pedagogen deel van uitmaken (Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-Generalist, Gezondheidszorgpsycholoog BIG).

De praktijkplaatsen bieden een brede en gevarieerde werkomgeving met:

  • Cliënten in verschillende leeftijdsfasen;
  • Diversiteit in problematiek (gedrag, werkhouding, leren);
  • Een breed scala aan activiteiten: van vroegtijdige onderkenning en probleemherkenning tot handelingsgerichte diagnostiek op verschillende niveaus (leerling, leraar en klas, ouders, school, samenwerkingsverband), preventie en interventie;
  • Variëteit van interventievormen (kortdurende behandeling, procesbegeleiding, consultatieve leerlingbegeleiding (CLB), advisering, coaching op uiteenlopende niveaus).

Praktijkplaatsen bieden bovendien een leerklimaat waarin regelmatige supervisie en systematische evaluatie plaatsvindt en gewerkt wordt volgens de beroepscode van het NIP en/of NVO.

Omvang

In totaal moet het praktijkdeel van de opleiding 2790 uur beslaan; bij een werkweek van 32 uur duurt het praktijkdeel twee jaar, bij een kortere werkweek (minimaal 24 uur) evenredig langer.

Supervisie

Gedurende de gehele opleiding vindt supervisie plaats. Dit is in totaal 90 uur. Supervisie is gericht op het eigen leerproces en functioneren. Op reflecteren op eigen handelen, ethische dilemma's, omgaan met het spanningsveld tussen bijvoorbeeld wetenschap en praktijk, beroepscode en regelgeving of werk en privé. Een supervisor is afkomstig van een andere school, afdeling of instelling dan waar je werkt. Daarnaast dient er geen hierarchische relatie te bestaan tussen supervisor en supervisant. Een supervisor:

-staat geregistreerd als Knder- en Jeugdpscholoog NIP/Orthopedagoog Generalist of GZ-psycholoog;

-heeft aantoonbare ervaring van tenminste 5 jaar in het Kinder- en Jeugddomein;

-is gekwalificeerd als supervisor én ingeschreven in het supervisorenregister NIP;

-onderschrijft de beroepsethiek voor psychologen en/of (ortho)pedagogen. 

De opleiding schoolpsycholoog is door het NIP geaccrediteerd als opleidingsroute tot Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP. Dit betekent dat de supervisie wordt gegeven door minimaal twee verschillende in het supervisorenregister opgenomen supervisoren.

 

Werkbegeleiding

Een werkbegeleider heeft de rol om de ontwikkeling van jou tijdens de opleiding in het dagelijks werken te volgen en te begeleiden. Hij/zij is gesprekpartner en coach en dient dicht bij je op de werkvloer te werken. Bij voorkeur in dezelfde school/instelling. De werkbegeleiding omvat één uur per week (bij een 32-urige werkweek). Een werkbegeleider:

-staat geregistreerd als Kinder- en Jeugdpscholoog NIP, Orthopedagoog Generalist of GZ-psycholoog;

-heeft aantoonbare ervaring van tenminste 5 jaar in het Kinder- en Jeugddomein;

-is verbonden aan een praktijkinstellling op het gebied van de onderwijshulpverlening; 

-onderschrijft de beroepsethiek voor psychologen en/of (ortho)pedagogen.