Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Programma

De opleiding Schoolpsycholoog bestaat uit:

De opleiding Schoolpsycholoog omvat in totaal 3600 uur. Waarvan 2790 uur praktijkwerkzaamheden, 90 uur supervisie, 480 uur cursorisch onderwijs en 240 uur opdrachten. Daarnaast dienen cursisten rekening te houden met het bestuderen van literatuur en cursusopdrachten. Gemiddeld zul je naast de cursus-uren op locatie ongeveer 6 tot 8 uur per week aan voorbereiding en uitwerking besteden. De lesdag vindt plaats op maandagen van 13.45-20.30 uur met een pauze van 16.45-17.30 uur. Cursisten werken maximaal 32 uur en minimaal 24 uur per week in de praktijk. Het cursorisch deel van de opleiding wordt na twee jaar afgerond. Cursisten die 24 uur per week werken (deeltijders), ronden hun praktijkuren en daarmee hun studie na drie jaar af.