Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Vooropleidingseisen

Doelgroep

Psychologen en orthopedagogen die werkzaam zijn in de onderwijsbegeleiding en/of in de jeugdgezondheidszorg.

Toelatingseisen

Een afgeronde universitaire studie orthopedagogiek of ontwikkelingspsychologie. Daarnaast moeten kandidaten beschikken over een diagnostische aantekening (NIP of NVO). Kandidaten dienen minimaal 24 uur per week werkzaam (bezoldigd) te zijn in een onderwijs- of onderwijszorginstelling.