Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Cursorisch onderwijs GZ

Cursorisch programma

Het cursorisch programma van 480 uur volgt u in 2 jaar. Voor het cursorisch programma geldt een strikte aanwezigheidsverplichting en er wordt intensieve voorbereiding verwacht in de vorm van literatuurstudie en praktijkopdrachten.

Het cursorisch programma van de Nijmeegse gz-opleiding is opgedeeld in thematische modules. Naast een aantal algemeen inleidende modules over psychodiagnostiek, indicatiestelling en behandeling en een aantal themabijeenkomsten dat valt onder GZ-psycholoog in context is het opleidingsprogramma geordend op basis van klachtgebieden. Met behulp van literatuur, casuïstiek, rollenspelen en videodemonstraties gaan docenten per module systematisch in op het proces van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling bij de betreffende klachten.

Bijna iedere module is opgebouwd uit een generiek en specifiek onderdeel. Het generieke gedeelte volgen de cursisten van Volwassenen en Ouderen (VO) en Kind en Jeugd (KJ) gezamenlijk. Het specifieke gedeelte van de module volgende cursisten van VO en KJ apart van elkaar. Deze opzet doet meer recht aan het generieke karakter van de gezondheidszorgpsycholoog. Het specifieke onderdeel biedt ruimte voor een invulling die past bij de wensen van de  verschillende praktijkinstellingen. De keuze modules zijn volledig specifiek voor zowel VO als KJ en gaan in op de actualiteit van vandaag. Met deze unieke opzet onderscheid de Nieuwe Nijmeegse gz-opleiding zich van andere gz-opleidingen.

Het globaal programma voor de gz-opleiding ziet er als volgt uit: