Cursorisch onderwijs GZ

Cursorisch programma

Het cursorisch programma van 480 uur volgt u in 2 jaar. Voor het cursorisch programma geldt een strikte aanwezigheidsverplichting en er wordt intensieve voorbereiding verwacht in de vorm van literatuurstudie en praktijkopdrachten.

Het cursorisch programma van de Nijmeegse gz-opleiding is opgedeeld in thematische modules. Naast een aantal algemeen inleidende modules over psychodiagnostiek, indicatiestelling en behandeling en een aantal themabijeenkomsten dat valt onder GZ-psycholoog in context is het opleidingsprogramma geordend op basis van klachtgebieden. Met behulp van literatuur, casuïstiek, rollenspelen en videodemonstraties gaan docenten per module systematisch in op het proces van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling bij de betreffende klachten.

Bijna iedere module is opgebouwd uit een generiek en specifiek onderdeel. Het generieke gedeelte volgen de cursisten van Volwassenen en Ouderen (VO) en Kind en Jeugd (KJ) gezamenlijk. Het specifieke gedeelte van de module volgende cursisten van VO en KJ apart van elkaar. Deze opzet doet meer recht aan het generieke karakter van de gezondheidszorgpsycholoog. Het specifieke onderdeel biedt ruimte voor een invulling die past bij de wensen van de  verschillende praktijkinstellingen. De keuze modules zijn volledig specifiek voor zowel VO als KJ en gaan in op de actualiteit van vandaag. Met deze unieke opzet onderscheid de Nieuwe Nijmeegse gz-opleiding zich van andere gz-opleidingen.

Het globaal programma voor de gz-opleiding ziet er als volgt uit voor de groepen tot en met 2018:

MODULE

TOTAAL AANTAL UREN VO

TOTAAL AANTAL UREN KJ

WAARVAN GENERIEK

Methodiek van diagnostiek
45
45
-
Proces van psychologisch handelen
57
57
57
Inleiding in de gedragstherapie
30
30
30
Angst- en stemmingsstoornissen
45
45
45
Somatische klachten
45
30
15
Hechting en persoonlijkheidsproblematiek
45
30
15
Klinische neuropsychologie
45
30
15
Ontwikkelingsstoornissen
15
45
15
GZ-psycholoog in context 36
36
36
Gedragsstoornissen
-
15
-
Kortdurend behandelen
15
15
15
Groepsdynamica 15 15 15
Verslaving en impulscontrole
15
15
15
Wetenschappelijke attitude
12
12
12
Psychotische klachten
9
9
9
Psychofarmacologie
6
6
6
Keuzemodules
45
45
45
Totaal aantal uur
480
480
 

Vanaf 2019 is er een module stemmings-, angst-, en somatoforme stoornissen van 100 uur generiek. Inleiding in de gedragstherapie en angst- en stemmingsstoornissen en een gedeelte van somatische klachten zijn hierin op genomen.

De module somatische klachten omvat vanaf 2019 27 uur VO en 15 uur KJ