Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

(Her)registratie

Registratie
Het beroep gezondheidszorgpsycholoog is opgenomen als basisberoep in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Na afronding van onze opleiding kun je je inschrijven in het register van gezondheidszorgpsychologen ex artikel 3 Wet BIG.

 

Herregistratie
Een registratie als gezondheidszorgpsycholoog geldt voor vijf jaar. Periodieke herregistratie is nodig voor de borging van de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg en om de patiënt te beschermen tegen ondeskundige hulpverlening. 

 

Kijk voor informatie over registratie en herregistratie ook op de website van het BIG-register.