Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Plan Connectie

Wat is Plan Connectie?

Plan Connectie maakt het mogelijk om direct in aansluiting op je masteropleiding Gezondheidszorgpsychologie aan de Faculteit sociale wetenschappen RU, in te stromen in de gz-opleiding. 

Met Plan Connectie willen we de aansluiting van jouw universitaire masteropleiding op de start van de gz-opleiding versoepelen. We willen hiermee stimuleren dat studenten zoals jij zich meteen verder kunnen ontwikkelen. De aansluiting tussen de masteropleiding en gz-opleiding wordt hierbij nadrukkelijk gezien als de best denkbare methode om jonge psychologen al lerend in de praktijk direct na hun studie persoonlijk verder te laten groeien tot gezondheidszorgprofessional.

Plan Connectie is voortgekomen vanuit het idee dat er over het algemeen een tekort is aan competent personeel op de werkvloer. Basispsychologen, talrijk vertegenwoordigd in zorginstellingen, missen soms onmisbare competenties die juist worden ontwikkeld binnen een postacademische gz-opleiding. Het gaat dan om competenties als stevigheid, kritiek kunnen verdragen, open-minded zijn en draagkracht hebben. Landelijk zijn er op dit moment veel ontwikkelingen gaande als het hierom gaat. De samenwerking tussen de Faculteit sociale wetenschappen RU en RadbouCSW in dit project is uniek.

Lees in dit artikel de eerste bevindingen naar aanleiding van de tussenevaluatie met de Plan Connectie piogs die in 2018 zijn gestart.  

Hoe werkt het?

Er wordt per opleidingsjaar een aantal GZ-opleidingsplaatsen beschikbaar gesteld door praktijkinstellingen voor net afgestudeerde GZP-studenten van de faculteit sociale wetenschappen RU. GZP beveelt studenten hiertoe aan. Hierbij wordt onder andere gelet op de inhoud en het cijfer voor de klinische stage, de opleidingsduur en op  de overige opleidingsresultaten. Vervolgens selecteren de deelnemende praktijkinstellingen kandidaten uit de aanbevolen studenten. SPON, de Faculteit sociale wetenschappen van de Radboud Universiteit, praktijkinstellingen en RadboudCSW werken samen om ‘Plan Connectie: De snelle overgang van masterpsycholoog naar GZ-psycholoog’ te realiseren.                                                                                                      

Waarom Plan Connectie? 

  • Juist doordat je meteen goede begeleiding krijgt, kun je grote stappen maken in je ontwikkeling.
  • Je staat, zo vlak na afronding van de masteropleiding, nog in de 'leermodus". Dat versoepelt de overgang naar een nieuwe opleiding als de GZ-opleiding.
  • Jouw kennis is up-to-date en kun je meteen toepassen in de praktijk.
  • Je ziet nog niet vast in de rituelen, regels en richtlijnen van een instelling. 

Een piog van Plan Connectie aan het woord: Kun je als piog werken als je net bent afgestudeerd?

 

Lastig studeren en werken tegelijkertijd?

Voor wie?

Heb jij je masteropleiding Gezondheidszorgpsychologie behaald met goede resultaten en wil je direct met de GZ-opleiding beginnen? Heb jij hart voor mensen en wil jij de juiste competenties gaan ontwikkelen om een goede gz-psycholoog te worden, dan is via Plan Connectie de gz-opleiding volgen iets voor jou!

Wil je meer informatie of in gesprek met een piog van Plan Connectie neem contact op met Meike Windhorst: meike.windhorst@ru.nl

Meer informatie over de GZ-opleiding?

Kijk op de pagina van de GZ-opleiding.

Samenvatting voordelen en knelpunten Plan Connectie

Door piogs genoemde knelpunten en voordelen Plan Connectie.pdf