Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs is voor beide GZ-opleidingen hetzelfde. Onder begeleiding van betrokken en ervaren collega's in de praktijkinstelling leer je de kneepjes van het vak. Een door de hoofdopleider erkende praktijkopleider is verantwoordelijk voor de organisatie van het praktijkonderwijs. 

Praktijkinstelling

Het praktijkonderwijs volg je bij een erkende praktijkinstelling. Dit kan een (G)GZ-instelling, verpleeghuis, revalidatiecentrum, instelling voor gehandicaptenzorg, verslavingszorg of een forensische instelling zijn. Onze praktijkinstellingen voldoen aan landelijk gestelde gestelde eisen.

Arbeidsovereenkomst en salaris

Het praktijkonderwijs heeft een totale omvang van 2880 uur plus 90 uur supervisie. Om aan het vereiste aantal uren werkervaring te voldoen krijg je een betaalde aanstelling bij een praktijkinstelling van 32 uur per week gedurende 2 jaar. Volg je het praktijkonderwijs in deeltijd, dan krijg je een aanstelling van tenminste 16 uur per week. Je opleiding duurt dan maximaal 4 jaar. Het salaris is gebaseerd op schaal 59 (minimaal) van de CAO-GGZ.

Praktijkopleider en supervisie

Er is begeleiding van een praktijkopleider die een ervaren en geregistreerde GZ-psycholoog is. Daarnaast zorgt de werkbegeleider voor de dagelijks steun tijdens tussentijds overleg. Dit zijn ervaren collega’s die vanuit de praktijkopleider gedelegeerde verantwoordelijkheid dragen voor de cliënten/patiënten die de piog ziet. Tenslotte organiseert de praktijkopleider de supervisie voor de piog die minimaal 90 uur (= 90 sessies) van de werktijd in beslag neemt. Supervisie vindt plaats door erkende supervisors. De organisatie en de kosten van de supervisie behoren tot de verantwoordelijkheid van de praktijkinstelling. Hoe de taken tussen de werkbegeleider, supervisor en praktijkopleider zijn verdeeld wordt in onderstaande animatiefilmpjes verhelderd.

Aan de rol voor werkbegeleiders en supervisoren zijn eisen verbonden. In het geval een begeleider niet voldoet kan dispensatie aangevraagd worden via deze link.  

Klik hier voor informatie voor praktijkinstellingen.