Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Verkorte GZ-opleiding

Verkorte GZ-opleiding

Voor kandidaten die al competenties hebben op het vlak van de cognitieve gedragstherapie. 

Voor 2020 kunnen opleidingsplaatsen aangevraagd worden voor de verkorte GZ-opleiding, startmoment in september.

Nota bene: Indien de cursist de volledige 100-urige basiscursus afgerond dan kan ook worden gekozen voor de reguliere gz-opleiding.
De cursist kan dan vrijstelling aanvragen. Meer hierover leest u onder ‘’Verruimd vrijstellingenbeleid reguliere gz-opleiding’’.

Voor wie is de verkorte GZ-opleiding?

De verkorte GZ-opleiding is bedoeld voor cursisten die:

  1. (minimaal) de 100-urige VGCt-basiscursus hebben afgerond, niet langer dan 5 jaar voorafgaand van de start van de GZ-opleiding, of
  2. VGCt-lid zijn en ten tijde van de VGCT-opleiding bij een instelling werkte die erkend is voor praktijkopleiding voor de gz-opleiding.

Wat is de verkorte GZ-opleiding?

De verkorte GZ-opleiding is het reguliere cursorisch programma zonder het 100-uur onderwijs op het gebied van cognitieve gedragstherapie.

Dit betreft de module ‘Stemmings-, angst- en somatoforme stoornissen, Cognitief gedragstherapeutische basisprincipes’. Dit komt er op neer dat de cursist ruim anderhalf jaar cursorisch onderwijs volgt, in plaats van twee jaar.

Hoelang duurt de verkorte GZ-opleiding?

Cursisten die:

  • de 100-urige basiscursus hebben afgerond moeten na de anderhalf jaar nog een half jaar praktijkuren maken. De totale opleidingsduur is twee jaar.
  • VGCt-lid zijn krijgen niet alleen een verkorting van het cursorisch programma, maar óók een verkorting van de praktijk. De totale opleidingsduur is anderhalf jaar.

LET OP: de hoofdopleider bepaalt uiteindelijk over het toekennen van de vrijstelling. 

Wat kost de verkorte GZ-opleiding?

€ 16.650,- lesgeld excl. Literatuur (€ 2000,- korting)
€ 1.000,- naar schatting voor de literatuur
Totale opleidingskosten naar schatting: € 17.650,-.

Wanneer start de verkorte GZ-opleiding?

De start van de verkorte gz-opleiding is in september (en niet in januari).

Vragen?

Neem contact met Nina Greydanus via 024 3655915 of nina.greydanus@ru.nl

Meer uitleg verkorte GZ-opleiding in Nijmegen

Op 4 oktober 2018 is een informatiebijeenkomst geweest voor praktijkinstellingen. In deze bijeenkomst is uitleg gegeven over de verkorte GZ-opleiding. Onderstaand kunt u de presentatie terugzien en luisteren.