Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Cursorisch onderwijs KP V&O

Voor onze kp-opleiding volg je bijna elke week 1 dag cursorisch onderwijs in Nijmegen. Een groot deel van de modules volg je bij ons in een vaste opleidingsgroep. Cursisten van de verkorte kp volgen een aantal modules met eerdere kp-groepen om zo de opleiding in drie jaar te kunnen afronden. Wil je dat niet of heb je de voorkeur voor wat meer spreiding van de opleidingsonderdelen, dan is het ook mogelijk de verkorte opleiding in vier jaar, met je eigen groep af te ronden.

In het derde en vierde jaar staan in principe de keuzemodules op het programma, maar je kunt deze natuurlijk ook al eerder in je traject gaan volgen. De keuzemodules over behandelen volgen cursisten van de volledige kp-opleiding samen met cursisten van de verkorte psychotherapie-opleiding. Cursisten van de verkorte kp-opleiding zijn vrijgesteld van deze modules.

Keuzemodules en open inschrijving
Een deel van de opleiding bestaat uit keuzemodules. Cursisten van de volledige kp-opleiding kiezen tenminste drie keuze-modules die verdieping bieden in de (psychotherapeutische) behandeling. De keuzemodules staan ook open voor overige (externe) belangstellenden.

Het programma (onder voorbehoud)

Jaar Uren Onderwerp (Hoofd)docent
1 15 Startconferentie Prof. dr. J. Egger
1 30 Hersenen & Gedrag: neurologische grondslagen Dr. M. Hendriks
1 39 Praktijkresearch deel I mw. Dr. B. Dijkstra
1 27 Management en overige taken: werken in teams Drs. J. Walraven MHA
1 6 Ethiek en wetgeving mw. Drs. E. Mintjes
1 30 Groepsdynamica* mw. Drs. J. van Reijen
1/2 102 Integratieve psychodiagnostiek van complexe vraagstukken Dr. P. van der Heijden
     
2 24 Samenhangend behandelen* mw. Drs. A. Claassen
2 60 Wetenschappelijke grondslagen van individuele psychotherapie* Dr. A. Hafkenscheid
2 30 Systeem en context* mw. Drs. S. Jorna
2 18 Praktijkresearch deel II mw. Dr. B. Dijkstra
     
3 30 Management en overige taken: innovatie en beleid Drs. J. Walraven MHA
3 30 Psychodiagnostiek: casusgestuurd Prof. dr. J. Derksen
3 9 Praktijkresearch deel III mw. Dr. B. Dijkstra
3 30 Indicatiestelling Dr. P. van der Heijden
3/4 24 keuze: Affect Fobie Therapie (AFT)* vacature
3/4 24 keuze: Dynamische Interactionele Therapie (DIT)* vacature
3/4 25 keuze: Schemagerichte psychotherapie deel I* Drs. Th. Verhoeven
3/4 25 keuze: Schemagerichte psychotherapie deel II* Drs. Th. Verhoeven
3/4 25 keuze: Dialectische gedragstherapie (DGT)* mw. Dr. W. van den Bosch
3/4 24 keuze: Emotion focused therapy (EFT)* mw. Drs. S. Jorna
3/4 24 keuze: Kortdurende psychodynamische psychotherapie (KPP)* Prof. dr. J. Derksen
3/4 24 keuze: Neuropsychotherapie* Dr. M. Hendriks
3/4 24 keuze: Psychotherapie bij psychose en aanverwante beelden* Dr. T. Staring
3/4 24 keuze: Mentalization Based Treatment deel I en II tesamen* Expertisecentrum MBT NL
     
4 15 Expertrapportage Dr. P. van der Heijden
4 33 Management en overige taken: leiderschap Drs. J. Walraven
4 33 Praktijkresearch deel IV mw. Dr. B. Dijkstra
* Niet verplicht voor verkorte KP