Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Praktijkonderwijs KP V&O

Onder begeleiding van betrokken en ervaren collega's in de praktijkinstelling leer je de kneepjes van het vak. Een door de hoofdopleider erkende praktijkopleider is verantwoordelijk voor de organisatie van het praktijkonderwijs. 

Praktijkinstelling
Het praktijkonderwijs volg je bij een erkende praktijkinstelling. Dit kan een (G)GZ-instelling, verpleeghuis, revalidatiecentrum, instelling voor gehandicaptenzorg, verslavingszorg of een forensische instelling zijn. Onze praktijkinstellingen voldoen aan landelijk gestelde eisen

Arbeidsovereenkomst en salaris 
Het praktijkonderwijs heeft een totale omvang van 3240 uur plus 250 uur supervisie en 50 uur leertherapie. Om aan het vereiste aantal uren werkervaring te voldoen krijg je een betaalde aanstelling bij een praktijkinstelling van minimaal 24 uur per week gedurende 4 jaar. Het salaris is gebaseerd schaal 65 (minimaal) van de CAO-GGZ.

Supervisie
Tijdens de opleiding volg je 235 uur supervisie bij erkende supervisors. De organisatie en de kosten van de supervisie behoren tot de verantwoordelijkheid van de praktijkinstelling. De supervisie is als volgt verdeeld over de behandelde onderwerpen:

 • 50 uur supervisie over psychodiagnostiek
 • 135 uur supervisie over tenminste 600 sessies psychotherapie
  • 75 uur supervisie over individuele psychotherapie, verdeeld over referentiekader I en II
  • 25 uur supervisie over groepspsychotherapie en/of
  • 25 uur supervisie over partner-relatie en/of gezinstherapie
  • 35 uur supervisie naar keuze
 • 25 uur supervisie over praktijkresearch
 • 25 uur supervisie over management, onderwijs en innovatietaken.

De invulling van referentiekader I en II is naar keuze, waarbij één van de referentiekaders de gedragstherapie moet zijn en het andere referentiekader één van de inzichtgevende vormen van psychotherapie (cliëntgericht of psychoanalytisch).

Leertherapie 

Naast supervisie volg je 50 uur leertherapie bij een erkend leertherapeut die je zelf uitkiest. Meestal moet je de leertherapeut zelf betalen.

Klik hier voor informatie voor praktijkinstellingen.