Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Praktijkonderwijs KP V&O

Onder begeleiding van betrokken en ervaren collega's in de praktijkinstelling leer je de kneepjes van het vak. Een door de hoofdopleider erkende praktijkopleider is verantwoordelijk voor de organisatie van het praktijkonderwijs. 

Praktijkinstelling
Het praktijkonderwijs volg je bij een erkende praktijkinstelling. Dit kan een (G)GZ-instelling, verpleeghuis, revalidatiecentrum, instelling voor gehandicaptenzorg, verslavingszorg of een forensische instelling zijn. Onze praktijkinstellingen voldoen aan landelijk gestelde eisen

Arbeidsovereenkomst en salaris 
Het praktijkonderwijs heeft een totale omvang van 3240 uur plus 235 uur supervisie en 50 uur leertherapie. Om aan het vereiste aantal uren werkervaring te voldoen krijg je een betaalde aanstelling bij een praktijkinstelling van minimaal 24 uur per week gedurende 4 jaar. Het salaris is gebaseerd schaal 65 (minimaal) van de CAO-GGZ.

Praktijkopleider en supervisie

Er is begeleiding van een praktijkopleider die een ervaren en geregistreerde klinisch psycholoog is. Daarnaast zorgt de werkbegeleider, eveneens een ervaren klinisch psycholoog, voor de dagelijks steun en verantwoordelijkheid over de patiëntgebonden handelingen en vanuit de praktijkopleider gedelegeerde verantwoordelijkheid dragen voor de cliënten/patiënten die de gios ziet. Tenslotte organiseert de praktijkopleider de supervisie voor de gios die minimaal 235 uur van de werktijd in beslag neemt. Supervisie vindt plaats door erkende supervisors. De organisatie en de kosten van de supervisie behoren tot de verantwoordelijkheid van de praktijkinstelling. Hoe de taken tussen de werkbegeleider, supervisor en praktijkopleider zijn verdeeld wordt in onderstaande animatiefilmpjes verhelderd.
 

Leertherapie 

Naast supervisie volg je 50 uur leertherapie bij een erkend leertherapeut die je zelf uitkiest. Meestal moet je de leertherapeut zelf betalen.

Klik hier voor informatie voor praktijkinstellingen.