Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Programma

Bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen kun je de KP V&O-opleiding volgen in 4 of in 3 jaar (alleen voor deelnemers die gz-psycholoog en psychotherapeut zijn).

Hoofdopleider is prof. dr. Jos Egger.

Opbouw KP V&O

De omvang van de KP V&O opleiding is in totaal:

 • Cursorisch programma:
  • Contacturen - 633 uur
  • Literatuur en praktijkopdrachten - 760 uur
 • Praktijk:
  • Werkzaamheden - 3240 uur
  • Supervisie - 300 uur

Deze zijn als volgt over de verschillende modules verdeeld.

Diagnostiek en indicatiestelling

 • Cursorisch programma:
  • Contacturen - 211 uur
  • Literatuur en praktijkopdrachten - 160 uur
 • Praktijk:
  • Werkzaamheden - 1080 uur
  • Supervisie - 50 uur

(Psychotherapeutische) behandeling*

 • Cursorisch programma:
  • Contacturen - 220 uur
  • Literatuur en praktijkopdrachten - 160 uur
 • Praktijk:
  • Werkzaamheden - 1080 uur
  • Supervisie - 135 uur plus 50 uur leertherapie

Praktijkgericht onderzoek en innovatie

 • Cursorisch programma:
  • Contacturen - 100 uur
  • Literatuur en praktijkopdrachten - 240 uur
 • Praktijk:
  • Werkzaamheden - 540 uur
  • Supervisie - 25 uur

Overige taken en management

 • Cursorisch programma:
  • Contacturen - 100 uur
  • Literatuur en praktijkopdrachten - 200 uur
 • Praktijk:
  • Werkzaamheden - 540 uur
  • Supervisie - 25 uur

* deelnemers die de BIG-registratie psychotherapeut hebben ontvangen vrijstelling voor het gehele onderdeel (psychotherapeutische) behandeling in de opleiding