Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Programma

Bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen kun je de KP V&O-opleiding volgen in 4 of in 3 jaar (alleen voor deelnemers die gz-psycholoog en psychotherapeut zijn).

Hoofdopleider is prof. dr. Jos Egger. Plaatsvervangend hoofdopleider is dr. Paul van der Heijden. Mevrouw dr. Barbara Gutteling is jaargroepleider.

Evenals in de opleiding tot gz-psycholoog is er sprake van een cursorisch programma en een praktijkprogramma:

 

 

CURSUS

PRAKTIJK

TOTAAL
 

Contacturen

Literatuur en
praktijk
opdrachten

Werkzaam-
heden

Supervisie

 

Diagnostiek en
indicatiestelling

212

160

1080

50

1502

(Psychotherapeutische_
behandeling

221

160

1080

135 + 50
leertherapie

1646

Praktijkgericht onderzoek
en innovatie

100

240

540

25

905

Overige taken en
management

100

200

540

25

865

Totaal

633

760

3240

235 + 50
leertherapie

4918