Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Klinisch Psycholoog

Opleidingsplaats aanvragen

Brochure cursist

Brochure praktijkinstelling

Vraag stellen

Kp-alumnus? Update hier jouw persoonlijke gegevens

Leren specialiseren door kennis en perspectiefwisseling!

De Nijmeegse opleiding tot klinisch psycholoog wordt gekenmerkt door de integratie van wetenschappelijke kennis, klinisch leiderschap en persoonlijk vakmanschap.

De Nijmeegse visie op het profiel van de klinisch psycholoog

De klinisch psycholoog is een solide, wetenschappelijk actieve professional die ontvankelijk is voor nieuwe inzichten. Het is iemand met initiatief en kennis van zaken die verantwoordelijkheid draagt voor de diagnostiek en de behandeling van patiënten met ernstige, complexe en/of chronische aandoeningen, ook als er daarvoor geen bekende oplossingen voor bestaan. Vaak gaat het om patiënten bij wie standaard psychologische of psychotherapeutische behandelingen tekort schieten.

De klinisch psycholoog beschikt over de up-to-date kennis die nodig is voor een adequate diagnostiek en behandeling van deze patiënten. Hij of zij blinkt uit in het wetenschappelijk redeneren over diagnostische vraagstellingen en heeft ook oog voor de persoonlijke omstandigheden en de maatschappelijke achtergrond van patiënten. De klinisch psycholoog voelt zich thuis in veeleisende behandelomgevingen en is in staat om in behandelteams de lijnen uit te zetten. Elke klinisch psycholoog die de opleiding succesvol afrondt, is tevens volledig opgeleid als psychotherapeut met kennis van aanvullende behandeltechnieken en -strategieën.

Een belangrijk onderdeel van het werk van de klinisch psycholoog betreft de dagelijkse verbinding tussen wetenschappelijke inzichten en praktisch handelen. Klinisch psychologen worden niet alleen opgeleid om wetenschappelijke kennis toe te passen in de praktijk, maar ook
om praktijksituaties op wetenschappelijk grondslagen te evalueren en indien nodig bij te stellen. Om de verschillende aspecten van het beroep op een daadkrachtige manier in de praktijk te brengen heeft de klinisch psycholoog daarbij veelal een leidende rol in de organisatie
van de patiëntenzorg en in de verbinding met haar medewerkers. In de opleiding is er om deze reden veel aandacht voor management en klinisch leiderschap..

De specialistische opleiding tot klinisch psycholoog kent twee differentiaties: Kinderen & Jeugd (K&J) en Volwassenen & Ouderen (V&O). Voor informatie over de kp-opleiding K&J kun je contact opnemen met onze collega's van de RINOGroep in Utrecht.

Bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen kun je de kp-opleiding V&O volgen; de volledige vierjarige variant voor gz-psychologen en de verkorte, driejarige variant voor gz-psychologen die tevens al psychotherapeut zijn.

Wat levert het je op?

Nadat je de opleiding hebt gevolgd, zul je ervaren dat je:

  • een up-to-date en state-of-the-art specialistische opleiding op het gebied van  diagnostiek, behandeling en managementstrategie binnen het veld van de klinische psychologie;
  • een gedegen klinisch-wetenschappelijke vorming;
  • je persoonlijke ontwikkeling tot een zelfbewuste, reflectieve en daadkrachtige professional.

Nadat je deze opleiding hebt gevolgd:

  • mag je jezelf klinisch psycholoog noemen en geniet je de wettelijke bescherming die bij die beroepstitel hoort;
  • ben je tevens volledig bevoegd tot het uitvoeren van psychotherapieën;
  • kun je je met je diploma inschrijven in het specialistenregister van de FGZPt, de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten.

Wie kiest de KP-opleiding van Radboud Centrum Sociale Wetenschappen?

GZ-psychologen die diagnostiek, behandeling, wetenschap en management daadwerkelijk in hun manier van werken willen integreren - ook zij die al werken als psychotherapeut en zich door willen ontwikkelen tot specialist in de volle breedte van de geestelijke gezondheidszorg - zijn bij de Nijmeegse opleiding tot klinisch psycholoog op hun plaats. Kennis, ontwikkelingsbereidheid, daadkracht, tact en een ruim menselijk perspectief: kernwaarden die zowel van opleidelingen worden verwacht als in de opleiding verder worden gestimuleerd.

Klinkt dit als een hoogdravende, bijna onoverkomelijke opdracht die slechts voor een enkeling is weggelegd? Niet aan beginnen!
Glinstert er herkenning? Maak er dan werk van en schrijf je in voor onze opleiding!