Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Directe doorstroom Postmaster Gezondheidszorgpsycholoog | Voor praktijkinstellingen

Leid jong talent direct op tot gz-psycholoog binnen uw organisatie

Te vaak wordt het talent van jonge, pas afgestudeerde psychologen verspild of worden zij inefficiënt opgeleid. Dat terwijl zorginstellingen op dit moment juist gebaat zijn bij goed opgeleide, BIG-geregistreerde professionals: gz-psychologen die volgens de laatste wetenschappelijke én praktische inzichten zijn opgeleid en duurzaam inzetbaar zijn binnen uw organisatie.

Het directe doorstroomprogramma van de Radboud Universiteit is een unieke, competentiegerichte overgang tussen de wetenschappelijke psychologie opleidingen en de Postmaster tot Gz-psycholoog. Dit programma is toegankelijk voor jonge masterpsychologen, en biedt de best denkbare methode om jong zorgtalent zo snel en zo goed mogelijk op de juiste plek in het werkveld te krijgen.

Wat levert directe doorstroom uw organisatie op?

  • U leidt jonge psychologen efficiënt op tot professionals. Door te investeren in pas afgestudeerd talent benut u een belangrijk moment in de talentontwikkeling: wetenschap en praktijk kunnen elkaar direct aanvullen. De flexibiliteit van jonge professionals is ook uitermate geschikt om belangrijke competenties te verkrijgen en te versterken. Daarnaast beperkt u met het opleiden van jong toptalent het risico op het 'verdampen' van actuele wetenschappelijke inzichten: vlak na het afstuderen is de kennis up-to-date en zit deze vers in het geheugen.
  • U bent verzekerd van talent. De opleidelingen worden geselecteerd op basis van een intensieve selectieprocedure in nauwe samenwerking met de zorginstellingen. Opleidelingen worden geselecteerd op basis van stage- en studieresultaten en motivatie speelt een belangrijke rol. Alleen de meest geschikte studenten worden voor en door de praktijk al op de universiteit gescout, waarbij p-opleiders en hr-adviseurs de uiteindelijke keuze bepalen.
  • U leidt op met visie: u maakt onderdeel uit van een kleinschalig, innovatief programma dat uniek is in Nederland

Daarnaast profiteert u, als opleidingsplaats voor de BIG, ook van deze voordelen:

  • U komt in aanraking met state-of-the-art kennis binnen uw specifieke zorgdomein. Omdat RadboudCSW als enige BIG-opleidingsinstituut in Nederland direct verbonden is aan een universiteit, kunnen wij op unieke wijze een brug slaan tussen wetenschap en praktijk.
  • U maakt kennis met andere praktijkinstellingen. Zo heeft u profijt van de kennisontwikkeling binnen dit hechte en uitgebreide netwerk.
  • U draagt significant bij aan de ontwikkeling van de toekomstige beroepsgroep.
  • U bevordert het leerklimaat binnen uw instelling: het is leuk kennis en kunde aan de nieuwe generatie over te brengen! 

Meer weten?

Inmiddels hebben meerdere opleidelingen via de directe doorstroom de gz-opleideling afgerond. Benieuwd hoe het de opleidelingen en praktijkopleiders is vergaan? Lees het in dit artikel.

Contact & aanmelden

Drs. Meike Windhorst | Opleidingscoördinator direct doorstroomprogramma postmaster tot Gezondheidszorgpsycholoog | Ontwikkeld door de Radboud Universiteit
  • Wil je meer weten over onze visie op onderwijs of de docenten van de opleiding, of wil je testimonials van alumni en huidige opleidelingen bekijken? Download via onderstaande knop de complete brochure voor post-masterstudenten.
  • Heb je een vraag, bijvoorbeeld omdat je twijfelt je of deze postmaster iets voor jou is? Stel deze via onderstaande knop, of neem contact op met coördinator van het directe doorstroomprogramma Meike Windhorst (tel: 024 - 361 61 63).