Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Hervisitatie

Sinds 1 oktober 2015 erkent de Commissie Registratie en Toezicht (CRT) van de FGZPt de praktijkopleidingsinstellingen voor de psychologische Wet BIG-opleidingen. De opleidingsinstellingen oefenen het inhoudelijk toezicht uit op de praktijkopleidingsinstellingen.Voor het behouden van de erkenning worden alle erkende praktijkinstellingen minimaal eens per vijf jaar gehervisiteerd. Doel van deze visitatie is om na te gaan of een praktijkinstelling nog steeds voldoet aan de landelijke opleidingseisen, zorgdraagt voor een goede opleidingsorganisatie en opleidingsklimaat. Bij een positieve uitkomst en advies aan de CRT wordt de erkenning verlengd; bij een negatieve uitkomst of advies kan de erkenning worden ingetrokken.

Conform landelijke afspraken binnen de vereniging van opleidingsinstellingen (vLOGO) brengen wij de kosten voor deze visitaties in rekening bij de praktijkinstelling.

Voor visitaties gelden de volgende tarieven:

Opleiding en deelnemers in opleiding

Tarief

Praktijkvisitatie 1 opleiding ≤ 4 deelnemers

€ 1.950,00

Praktijkvisitatie 1 opleiding > 4 deelnemers

€ 2.500,00

Praktijkvisitatie 2 opleidingen ≤ 4 deelnemers

€ 2.700,00

Praktijkvisitatie 2 opleidingen > 4 deelnemers

€ 4.000,00

Praktijkvisitatie 3 opleidingen ≤ 4 deelnemers

€ 4.700,00

Praktijkvisitatie 3 opleidingen > 4 deelnemers

€ 5.500,00

Praktijkvisitatie 4 opleidingen

€ 6.000,00

Meer informatie of vragen?

Neem dan contact op met Simone Giesbers of Lisan Lensen:
(024) 361 61 63
opleidingsplaatsrcsw@ru.nl