Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Hervisitatie

Voor het behouden van de erkenning worden alle erkende praktijkinstellingen minimaal eens per vijf jaar gehervisiteerd. Doel van deze visitatie is om na te gaan of een praktijkinstelling nog steeds voldoet aan de landelijke opleidingseisen, zorgdraagt voor een goede opleidingsorganisatie en opleidingsklimaat. Bij een positieve uitkomst wordt de erkenning verlengd; bij een negatieve uitkomst zal de erkenning worden ingetrokken.

Conform landelijke afspraken binnen het vLOGO brengen wij de kosten voor deze visitaties in rekening bij de praktijkinstelling.

Voor visitaties gelden de volgende tarieven:

Opleiding en deelnemers in opleiding

Tarief

Praktijkvisitatie 1 opleiding ≤ 4 deelnemers

€ 1.950,00

Praktijkvisitatie 1 opleiding > 4 deelnemers

€ 2.500,00

Praktijkvisitatie 2 opleidingen ≤ 4 deelnemers

€ 2.700,00

Praktijkvisitatie 2 opleidingen > 4 deelnemers

€ 4.000,00

Praktijkvisitatie 3 opleidingen ≤ 4 deelnemers

€ 4.700,00

Praktijkvisitatie 3 opleidingen > 4 deelnemers

€ 5.500,00

Praktijkvisitatie 4 opleidingen

€ 6.000,00

Meer informatie of vragen?

Neem dan contact op met Simone Giesbers of Lisan Lensen:
(024) 361 61 63
opleidingsplaatsrcsw@ru.nl