Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

KP lustrum 2022 aanmelden

De opleiding tot Klinisch Psycholoog in Nijmegen bestaat dit academisch jaar 21 jaar. We vieren de volwassenheid van onze opleiding graag met jou op donderdag 2 juni aanstaande in Nijmegen! 

Lustrumsymposium en reünie

In de middag is er vanaf 14.30 uur een inhoudelijk mini-symposium, dat wordt voorgezeten door de huidige hoofdopleider prof. dr. Jos Egger.  Sprekers als dr. Anton Hafkenscheid en drs. Tonnie Prinsen zullen hun licht laten schijnen op het thema ‘Duurzame verhalen die werken’ en zullen de kantelpunten in de opleiding, de beroepen en de zorg belichten.

Vanaf 18.00 uur heffen we daarna samen het glas tijdens een feestelijke borrel in het nieuwe Maria Montessorigebouw op de Nijmeegse campus waar de opleiding nu is gehuisvest: het Maria Montessorigebouw. Aansluitend is er een buffet met een feest tot in de late uurtjes.

Verdere details over het programma volgen nog.