Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Verhalen die werken: de Postacademische Opleiding tot Klinisch Psycholoog in Nijmegen bestaat 21 jaar

Al 21 jaar leidt de Postacademische Opleiding tot Klinisch Psycholoog mensen op tot solide, wetenschappelijk actieve professionals, die ontvankelijk zijn voor nieuwe inzichten. Op 2 juni 2022 vieren huidige cursisten, alumni, (oud-) docenten en (oud-)praktijkopleiders met elkaar het lustrum van de opleiding. In de aanloop van dit feest delen we de grappigste anekdotes, de mooiste herinneringen en de meest inspirerende reflecties op het vak in de besloten LinkedIn-groep voor huidige kp-cursisten en kp-alumni. 

Aanmelden KP lustrum 2 juni 2022

 

KPLustrum | Ontwikkeld door de Radboud Universiteit

Volwassen worden

Een Klinisch Psycholoog is iemand met initiatief en kennis van zaken die verantwoordelijkheid draagt voor de diagnostiek en de behandeling van patiënten met ernstige, complexe en/of chronische aandoeningen, ook als er daarvoor geen bekende oplossingen voor bestaan. Dat vraagt om kracht en moed, om een bestendig en daadkrachtig karakter. Om rijping. De ontwikkeling tot specialist en die van de persoon van de klinisch psycholoog gaan hand in hand. Het gaat binnen onze opleiding dus niet alleen over loopbaan, maar ook over levensloop. 

In beide woorden zit het woord ‘lopen’: om jezelf te ontwikkelen – om volwassen te worden – heb je een weg te belopen, heb je stappen te zetten in elke fase van je leven. En dat geregeld zonder wegwijsbordjes of gebaande paden. In de manier waarop hij of zij obstakels, slingerwegen en kruispunten op dat levenspad tegemoet treedt, ontdekken we uit welk hout de klinisch psycholoog is gesneden.

Levensloopperspectief

De opleiding tot Klinisch Psycholoog in Nijmegen kende de afgelopen 21 jaar ook obstakels, slingerwegen en kruispunten die bedwongen moesten worden. Uiteindelijk resulteerde dat in een opleiding die wordt gekenmerkt door de integratie van wetenschappelijke kennis, klinisch leiderschap, persoonlijk vakmanschap en het levensloopperspectief. De specialistische opleiding tot klinisch psycholoog kent tegenwoordig twee differentiaties: Kinderen & Jeugd (K&J) en Volwassenen & Ouderen (V&O).

Een leven lang leren

Maar ook de mensen achter de opleiding – de docenten, praktijkopleiders, cursisten – maakten, net als hun cliënten, cruciale perspectiefwisselingen, carrièreswitches, mijlpalen, nieuwe (wetenschappelijke) inzichten of inspirerende ontmoetingen mee. Zo wordt het verhaal van de klinisch psycholoog tot in het oneindige voortgestuwd.  

Verhalen die werken

Verhalen roepen emoties op, verlevendigen ons beeld van mensen en situaties en ze kunnen ons zelfs de weg wijzen. Met het 21-jarig bestaan van de postacademische opleiding tot klinisch psycholoog vieren we onze volwassenheid met de herdefiniëring van ons levensverhaal. We kijken achteruit, naar binnen én vooruit. Om zo gezamenlijk de rode draad, hoofdpersonen, thema’s, hoogte- en dieptepunten van het verhaal van de klinisch psycholoog te ontdekken.