Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Waarom KP praktijkopleidingsplaats aan de Radboud Universiteit worden?

 
 

Word praktijkopleidingsplaats voor de specialistische opleiding tot Klinisch Psycholoog van de Radboud Universiteit

De specialistische opleiding tot Klinisch Psycholoog van de Radboud Universiteit wordt gekenmerkt door de integratie van wetenschappelijke kennis, klinisch leiderschap en persoonlijk vakmanschap. De klinisch psycholoog voelt zich thuis in veeleisende behandelomgevingen en is in staat om in behandelteams de lijnen uit te zetten. Elke klinisch psycholoog die de opleiding aan de Radboud Universiteit succesvol afrondt, is tevens volledig opgeleid als psychotherapeut met kennis van aanvullende behandeltechnieken en -strategieën. Om de verschillende aspecten van het beroep op een daadkrachtige manier in de praktijk te brengen heeft de klinisch psycholoog daarbij veelal een leidende rol in de organisatie van de patiëntenzorg en in de verbinding met haar medewerkers. In de opleiding is er om deze reden veel aandacht voor management en klinisch leiderschap. De opleiding tot Klinisch Psycholoog van de Radboud Universiteit kent drie kernwaarden
 
LET OP: In 2025 bieden we de KP-opleiding aan waarin de PT-opleiding is geïntegreerd. Naar verwachting zal vanaf 2026 de huidige KP-opleiding opgaan in het nieuwe specialisme Klinisch Psycholoog-Psychotherapeut (KP-PT). Op dit moment zijn we nog in afwachting van landelijke kaders en regelgeving hieromtrent. Over de eisen die aan de praktijkopleidingsinstellingen gesteld gaan worden kunnen we u nu nog geen uitsluitsel bieden maar de verwachting is dat deze in lijn van het huidige specialisme KP zullen zijn. Voor actuele informatie over het nieuwe specialisme verwijzen we u graag naar de website van het programma Beroepenstructuur.
 

Onze hoofdopleiders

Waarom kiest u voor een praktijkopleidingsplaats bij de Radboud Universiteit?

Als praktijkopleidingsplaats draagt u significant bij aan de ontwikkeling van de toekomstige beroepsgroep. Bovendien bevordert u het leerklimaat binnen uw instelling: het is leuk kennis en kunde aan de nieuwe generatie over te brengen! Opleiden bij de Radboud Universiteit biedt u nog meer voordelen: 

  • Wij bieden de differentiatie Volwassenen & Ouderen (V&O) van de specialistische opleiding tot Klinisch Psycholoog aan;

  • U komt in aanraking met state-of-the-art kennis binnen uw specifieke zorgdomein. Omdat wij als enige BIG-opleidingsinstituut in Nederland verbonden zijn aan een universiteit en de oudste opleiding tot Klinisch Psycholoog zijn, kunnen wij op unieke wijze een brug slaan tussen wetenschap en praktijk;

  • We passen de nieuwste wetenschappelijke inzichten toe in ons onderwijs, zowel didactisch als inhoudelijk; 

  • U maakt kennis met andere praktijkopleidingsinstellingen. Zo heeft u profijt van de kennisontwikkeling binnen ons hechte en uitgebreide netwerk;

  • Na afstuderen kan uw medewerker bij de Radboud Universiteit verder gaan met expertise verwerven, bijvoorbeeld in de vorm van bij- en nascholing of een wetenschappelijke promotie. 

Meer weten?