Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Waarom PT opleidingsplaats voor de Radboud Universiteit worden?

Word praktijkopleider voor de postmaster tot Psychotherapeut van de Radboud Universiteit!

Daar waar psychotherapeuten voorheen zich voornamelijk onderscheidden op het gebied van psychotherapeutisch handelen bij complexere problematiek — veelal gekenmerkt door persoonlijkheidsproblematiek — vereisen nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg een duidelijkere profilering van de psychotherapeut waardoor hij of zij zichtbaar is als expert voor de cliënt, in het team, in de organisatie en in het vakgebied. Het ontwikkelen van de landelijk gedefinieerde zeven competentiegebieden (psychotherapeutisch handelen, communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit) is daarmee noodzakelijk.

De postacademische opleiding tot Psychotherapeut aan de Radboud Universiteit heeft als missie psychotherapeuten op te leiden waar het psychotherapeutisch handelen centraal staat, maar die zich vakkundig en vertrouwd voelen op alle zeven competentiegebieden. 

LET OP: In 2025 bieden we de geïntegreerde KP-PT opleiding aan: De KP-opleiding inclusief de PT-opleiding. Mocht u vragen hebben over het apart vormgeven van het PT-deel van deze opleiding, neem dan contact met ons op. Naar verwachting zal vanaf 2026 de huidige PT-opleiding opgaan in het nieuwe specialisme Klinisch Psycholoog-Psychotherapeut (KP-PT). Op dit moment zijn we nog in afwachting van landelijke kaders en regelgeving hieromtrent. Over de eisen die aan de praktijkopleidingsinstellingen gesteld gaan worden kunnen we u nu nog geen uitsluitsel bieden maar de verwachting is dat deze in lijn van het huidige specialisme KP zal zijn. 

Onze hoofdopleiders

Waarom kiest u voor een praktijkopleidingsplaats binnen de Radboud Universiteit?

  • U komt in aanraking met state-of-the-art kennis binnen uw specifieke zorgdomein. Omdat wij als enige BIG-opleidingsinstituut in Nederland verbonden zijn aan een universiteit, kunnen wij op unieke wijze een brug slaan tussen wetenschap en praktijk. We passen de nieuwste wetenschappelijke inzichten toe in ons onderwijs, zowel didactisch als inhoudelijk.
  • Onze postmaster tot Psychotherapeut benadert de behandeling van uiteenlopende complexe psychische klachten en problemen — van cliënten van verschillende leeftijden, met diverse maatschappelijke en culturele achtergronden — vanuit verschillende invalshoeken. Uw medewerker leert werken vanuit diverse psychotherapeutische referentiekaders en met de gemeenschappelijke factoren in deze referentiekaders.
  • De hechtingstheorie vormt binnen de Nijmeegse opleiding de overkoepelende theorie voor het integratief werken als psychotherapeut.
  • U maakt kennis met andere praktijkinstellingen. Zo heeft u profijt van de kennisontwikkeling binnen dit hechte en uitgebreide netwerk
  • De postmaster tot Psychotherapeut aan de Radboud Universiteit is kleinschalig. Zo kunnen we een verdiepend leerklimaat scheppen, omdat er sprake is van een vaste en vertrouwde jaargroep.

Meer weten?

Contact & aanmelden

Danny Bouwman
  • Wilt u praktijkopleidingsplaats worden? Meld u zich dan direct aan via onderstaande knop. Het is belangrijk dat u dit vóór 1 maart doet. 
  • Wilt u meer weten over onze visie op onderwijs of de docenten van de cursus, of wilt u testimonials van andere praktijkinstellingen bekijken? Download via onderstaande knop de complete brochure voor praktijkinstellingen.
  • ​Heeft u een vraag over of twijfelt u of u praktijkopleidingsplaats kunt worden? Stel deze via onderstaande knop, of neem contact op met opleidingscoördinator Danny Bouwman (tel: 024 - 361 61 63).

opleidingsplaats aanvragen brochure Vraag stellen