Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Stappenplan praktijkopleidingsplaats

Bent u al een praktijkopleidingsplaats, en vertrouwd met de aanmeldprocedure?

 

 Direct opleidingsplaatsen aanmelden

 

U wilt zich aanmelden als nieuwe praktijkopleidingsplaats? Wij helpen u graag verder.

Voordat u met de aanmeldprocedure start, is het van belang om met de volgende zaken rekening te houden: 

  1. De datum waarop u zich bij ons aanmeldt heeft o.a. consequenties voor de mogelijkheid voor subsidieaanvraag. In het algemeen geldt dat u zich vóór 1 maart bij ons moet aanmelden, als u in het volgende kalenderjaar mét subsidie van start wilt gaan.
  2. U kunt alleen opleiden voor een BIG-beroep als uw instelling of het samenwerkingsverband van meerdere instellingen voldoet aan de landelijke erkenningseisen  en een erkenning heeft om op te leiden voor dat beroep.
  3. Het stappenplan geldt alleen voor de GZ, KP en PT opleiding. Voor de OG-opleiding verwijzen we u naar de website van de OGZON.

Bepaal eerst uw startpunt, en volg dan het stappenplan dat op uw situatie van toepassing is. 

START

Stap 0: Bepaal uw startpunt in de aanmeldprocedure

Heeft u nog geen erkenning, dan kunt u die bij ons aanvragen. Ga dan verder naar stap 1

Bent u al wel erkend, en wilt u:

  • in aanmerking komen voor subsidie? Ga dan verder naar stap 2.  
  • zo snel mogelijk beginnen met opleiden - al dan niet met subsidie? Neem dan contact op met de betreffende opleidingscoördinator om te onderzoeken wat voor u de mogelijkheden zijn. 
Stap 1: Erkenning aanvragen als praktijkinstelling

Stap 1: Erkenning aanvragen als praktijkinstelling

Erkenning aanvragen kan het hele jaar door. Dit traject van aanvraag, visitatie en afgeven erkenning neemt zeker drie maanden in beslag. Zonder erkenning kunt u geen opleidingsplaats bij ons aanvragen en nog niet met opleiden beginnen.

Een erkenning vraagt u landelijk aan via de digitale visitatieapplicatie van de vLOGO.

Als erkende instelling kunt u in aanmerking komen voor een subsidie vanuit het Ministerie van VWS, als tegemoetkoming in de kosten van de opleiding in uw praktijkinstelling. Bent u vóór 1 april erkend als praktijkopleidingsplaats, dan komt u pas vanaf het volgende kalenderjaar voor de subsidie (beschikbaarheidbijdrage NZa) in aanmerking. Raadpleeg de website van de NZa om te zien of uw praktijkinstelling in aanmerking komt voor de beschikbaarheidsbijdrage. Voor instellingen die zich uitsluitend op jeugdigen tot 18 jaar richten, gelden andere regelingen. Het Ministerie van VWS geeft hierover informatie op haar website. 

Stap 2: Opleidingsplaatsen aanvragen (vóór 1 maart)

Wilt u een opleidingsplaats aanbieden, dan moet u deze vóór 1 maart bij ons aanvragen voor de opleidingen die in het volgende kalenderjaar van start gaan. Bijvoorbeeld: als u een opleidingsplaats voor volgend jaar wilt aanbieden, dan moet u deze voor 1 maart dit jaar bij ons aanvragen.

Dit geldt ook voor praktijkinstellingen die al eerder bij ons hebben opgeleid. Dit geldt echter NIET voor alle lopende plaatsen, dus voor deelnemers die nog met hun opleiding bezig zijn; deze hoeft u niet opnieuw bij ons aan te vragen.

Instellingen die ná 1 maart de aanvraag doen, komen op een lijst met zogenaamde na-aanmeldingen. Deze na-aanmeldingen komen niet in aanmerking voor de beschikbaarheidbijdrage NZa, maar kunnen we vaak nog wel een plaats geven in onze opleidingsgroepen.  

Aanvragen van opleidingsplaatsen is gratis. Klik hier voor het digitale aanmeldingsformulier. Let op! In verband met de bescherming van uw privacy, dient u een account aan te maken. 

Feedbackmoment: Toewijzing opleidingsplaatsen (medio april)

Het SPON-bestuur (bij het RadboudCSW verantwoordelijk voor de BIG-opleidingen) besluit jaarlijks over de toewijzing van opleidingsplaatsen. Heeft u vóór 1 maart plaatsen aangevraagd en heeft u erkenning om op te mogen leiden, dan krijgt u in april vanzelf van ons bericht over de opleidingsplaatsen die we u voor het volgende kalenderjaar hebben toegewezen.

 

Stap 3: Bevestigen en/of annuleren opleidingsplaatsen (vóór 1 oktober)

Alle toegewezen opleidingsplaatsen voor het volgende kalenderjaar moeten door uw praktijkinstelling of samenwerkingsverband van meerdere instellingen worden bevestigd of geannuleerd vóór 1 oktober. Wanneer wij geen bevestiging ontvangen voor 1 oktober, vervalt de toewijzing van de betreffende opleidingsplaats(en) en zullen wij de plaats(en) aan een andere instelling toewijzen. Annuleren van opleidingsplaatsen kan tot 1 oktober kosteloos. Ná 1 oktober brengen wij de volledige opleidingskosten in rekening bij de praktijkinstelling.

Stap 4: Selecteren kandidaten

Zodra u zeker weet dat uw instelling of het samenwerkingsverband van meerdere instellingen de opleidingsplaats wil invullen en u de toegewezen opleidingsplaats(en) bij ons heeft bevestigd, dan kunt u kandidaten voor deze opleidingsplaats(en) gaan werven en selecteren. Wij kunnen u hierbij helpen door uw vacature op onze website te plaatsen. U kunt ons hiervoor uw vacaturetekst mailen.

Stap 5: Voordragen kandidaten (uiterlijk 3 maanden vóór start van de opleiding)

Uw praktijkinstelling of het samenwerkingsverband van meerdere instellingen draagt formeel een kandidaat voor aan onze hoofdopleider door invulling van een webformulier op deze website. Vervolgens nodigen wij uw kandidaat  uit voor een toetsend gesprek met de hoofdopleider. De hoofdopleider besluit over toelating tot de opleiding. Hiervan krijgen de kandidaat en de praktijkinstelling bericht. Daarna dient de deelnemer zich in te schrijven in het landelijke opleidingsregister dat beheerd wordt door de FGZPt.

Stap 6: Ondertekenen Samenwerkingsovereenkomst SPON-Praktijkopleidingsinstelling (start opleiding)

Voor aanvang van de opleiding ontvangt u van ons een Samenwerkingsovereenkomst tussen het SPON en uw praktijkopleidingsinstelling waarin de taken en verantwoordelijkheden van beide partijen formeel zijn vastgelegd. Per opleidingsplaats sluit SPON met de betreffende deelnemers afzonderlijk ook nog een opleidingsovereenkomst af.

Het opleiden kan nu beginnen!

Meer informatie of vragen?

Neem dan contact op met Lisan Lensen:
(024) 361 61 63 of
opleidingsplaatsrcsw@ru.nl