Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Cursorisch programma

De verkorte PT-opleiding bestaat uit een cursorisch programma van minimaal 300 uur en duurt drie jaar. Naast het vaste lesprogramma wordt ook gewerkt met minimaal 72 uur aan keuze-modules die samen met deelnemers aan de KP-opleiding worden gevolgd.  Zo kunnen we de waarde van leren vanuit de veiligheid van een vaste groep behouden en toch ook recht doen aan de individuele verschillen en voorkeuren. De vaste cursusdag is in principe de woensdag: steeds in de ochtend en de middag. De keuze-modules kunnen ook op andere dagen worden georganiseerd en ook in de middag en de avond.

De keuze-modules hebben alle betrekking op het onderdeel: verdieping in (psychotherapeutische) behandeling. De keuze-modules staan ook open voor belangstellenden van buiten die als vooropleiding minimaal de GZ-opleiding hebben. De keuze-modules kunt u herkennen aan het voorvoegsel "keuze" in onderstaande tabel.

JaarUrenOnderwerp

Hoofddocent

 
1/2/3
36
Integratieve conferenties:
  • Startconferetie (jaar 1)
  • Mid-term conferentie (jaar 2)
  • Slotconferentie (jaar 3)
dr. mr. Elisa van Ee
1
60
Wetenschappelijke grondslagen van individuele psychotherapie
drs. Carol Wismeijer
1
30
Groepsdynamica en groepspsychotherapie
drs. José van Reijen
1/2
30
Systeem en Context
drs. Jeroen Bakker
2
9
Ethiek, wetgeving en praktijkvoering
drs. Eva Mintjes
2
24
Indicatiestelling en procesdiagnostiek
dr. mr. Elisa van Ee
2/3
24Psychotherapeut met regie
dr. mr. Elisa van Ee
324
Trauma en persoonlijkheid
dr. mr. Elisa van Ee
2/3
24
prof. dr. Jan Derksen
2/3
25
drs. Theo Verhoeven
2/325keuze: Schemagerichte psychotherapie (vervolg)drs. Theo Verhoeven
2/3
25
dr. Wies van den Bosch
2/3
24
drs. Susan Jorna
2/3
24
Dr. Quin van Dam
Drs. Miriam Saschowa
2/3
25
dr. Tonnie Staring
2/3
24
Expertisecentrum MBT NL
2/3
24
drs. Eugenie J.M. Beijer

Het leren van en met elkaar beschouwen wij als een toegevoegde waarde voor het ontwikkelen van psychotherapeutische vaardigheden en van uzelf als psychotherapeutisch instrument.