Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Cursorisch programma

De verkorte PT-opleiding bestaat uit een cursorisch programma van minimaal 275 uur en duurt drie jaar. Vanaf 2014 zijn we met een nieuw curriculum gestart. Voor het eerst wordt er naast een vast lesprogramma ook gewerkt met keuze-modules (vanaf 2018 minimaal 84 uur) die samen met deelnemers aan de KP-opleiding worden gevolgd.  Zo kunnen we de waarde van leren vanuit de veiligheid van een vaste groep behouden en toch ook recht doen aan de individuele verschillen en voorkeuren. De vaste cursusdag is in principe de woensdag: steeds in de ochtend en de middag. De keuze-modules kunnen ook op andere dagen worden georganiseerd en ook in de middag en de avond.

De keuze-modules hebben alle betrekking op het onderdeel: verdieping in (psychotherapeutische) behandeling. De keuze-modules staan ook open voor belangstellenden van buiten die als vooropleiding minimaal de GZ-opleiding hebben. De keuze-modules kunt u herkennen aan het voorvoegsel "keuze" in onderstaande tabel.

Jaar Uren Onderwerp

Hoofddocent

 
1 9 Startconferentie

dr. mr. Elisa van Ee

1 60 Wetenschappelijke grondslagen van individuele psychotherapie drs. Carol Wismeijer
1/2 30 Groepsdynamica drs. José van Reijen
2 30 Systeem en Context drs. Jeroen Bakker
2 9 Ethiek, wetgeving en praktijkvoering drs. Eva Mintjes

2/3

2/3

30

24

Indicatiestelling en procesdiagnostiek

Psychotherapeut met regie

dr. mr. Elisa van Ee

dr. mr. Elisa van Ee

3 24 keuze: Kortdurende psychodynamische psychotherapie prof. dr. Jan Derksen
3 25 keuze: Schemagerichte psychotherapie drs. Theo Verhoeven
3 25 keuze: Dialectische gedragstherapie dr. Wies van den Bosch
3 24 keuze: Emotion Focused Therapy drs. Susan Jorna
3 12 keuze: Samenhangend behandelen drs. Anne-Marie Claassen
3 24 keuze: Neuropsychotherapie dr. Marc Hendriks
3 12 keuze: Psychotherapie bij psychose en aanverwante beelden dr. Tonnie Staring
3 24 keuze: Mentalization Based Treatment Expertisecentrum MBT NL
3 12 Slotconferentie dr. mr. Elisa van Ee

Het leren van en met elkaar beschouwen wij als een toegevoegde waarde voor het ontwikkelen van psychotherapeutische vaardigheden en van uzelf als psychotherapeutisch instrument.