Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

(Her)registratie

Jaarlijks vindt er een officiële diploma-uitreiking plaats. Diegenen van wie de examencommissie heeft bepaald dat ze hun diploma in ontvangst mogen nemen, kunnen aan de uitreiking deelnemen.

Met een afschrift van het diploma kunt u vervolgens BIG-registratie aanvragen. Informatie over de BIG-registratie en een aanvraagformulier ontvangt u samen met de uitnodiging voor de diploma-uitreiking.

Na inschrijving in het BIG-register mag men zich pas psychotherapeut noemen. Tot die tijd mogen deelnemers aan de opleiding zich gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot psychotherapeut noemen. In de opleiding gebruiken we hiervoor de afkorting giop.

Meer informatie over de registratie als psychotherapeut is alvast te vinden op www.bigregister.nl