Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Programma

Bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen kun je de driejarige opleiding tot psychotherapeut volgen.  

Hoofdopleider: dr. mr. Elisa van Ee - Blankers. 

Opbouw pt-opleiding 

 

Onderdelen Omvang
Cursorisch min. 300 uur
Leertherapie 50 sessies
Werkervaring 1200 uur
Supervisie 125 sessies
Therapieën onder supervisie 500 uur
Totaal 2175 uur

Onze psychotherapie-opleiding omvat de volgende referentiekaders:

  • Psychoanalyse; 
  • Gedragstherapie;
  • Cliëntgerichte psychotherapie (Rogeriaanse);
  • Systeemtheorie; 
  • Groepsdynamiek.