Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Vooropleidingseisen

Onze psychotherapie-opleiding is toegankelijk voor geregistreerde gezondheidszorgpsychologen die een door de VGCt-erkende cursus inleiding gedragstherapie hebben gevolgd.