Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Vooropleidingseisen

Onze driejarige psychotherapie-opleiding is toegankelijk voor geregistreerde gezondheidszorgpsychologen die een door de VGCt-erkende cursus inleiding gedragstherapie hebben gevolgd. De vierjarige variant wordt niet door ons aangeboden.

Ben je gezondheidszorgpsycholoog?

Met onze verkorte psychotherapie-opleiding kun je je verdiepen in:

  • het geven van psychotherapeutische behandelingen bij uiteenlopende complexe psychische klachten en problemen;
  • het behandelen van cliënten van verschillende leeftijden, met diverse maatschappelijke en culturele achtergronden;
  • het werken vanuit diverse psychotherapeutische referentiekaders, zoals de cognitieve en gedragstheorieën, cliëntgerichte en/of experiëntiële theorieën, psychoanalytische en systeemtheorieën.

Ben je klinisch psycholoog?

Als klinisch psycholoog kun je zonder meer in aanmerking komen voor het diploma psychotherapie. Je kunt dit diploma aanvragen bij de hoofdopleider in jouw regio. Met dit diploma kun je je registreren in het BIG-register als psychotherapeut. 

BIG-registratie via overgangsregeling

Als je via de overgangsregeling geregistreerd bent als klinisch psycholoog, dan kun je je niet zonder meer registeren als psychotherapeut. Eerst moet je individueel getoetst worden door de hoofdopleider voor psychotherapie in jouw regio. Op basis van eerder gevolgde cursussen kun je dan vrijstelling krijgen voor (een deel van) de psychotherapie-opleiding.

De bijbehorende kosten voor dit individueel studieadvies bedragen: € 150,-.

Raadpleeg de website van de Federatie van gezondheidszorgpsychologen voor meer informatie over exacte vrijstellingen. 

Ben je orthopedagoog-generalist?

Ook als NVO orthopedagoog-generalist kom je in aanmerking voor de driejarige opleiding. Hiervoor wordt je OG-opleiding beoordeeld om te zien of deze voldoende overeenkomt met de GZ-opleiding. De beoordeling is landelijk geregeld. 

De bijbehorende kosten voor de toelatingsscreening Orthopedagoog-Generalist in verkorte PT-opleiding bedragen: € 250,-.

Voor meer informatie en/ of aanmelden klik dan hier.