Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Vrijstellingsreleging PT

De verkorte opleiding tot psychotherapeut is een opleiding die voortbouwt op de opleiding tot gz-psycholoog. De uren (psychotherapeutische) behandeling die gevolgd zijn in de gz-opleiding, eventueel aangevuld met een opleiding van een specialistische psychotherapie vereniging (SPV), leveren vrijstellingen op voor de verkorte opleiding tot psychotherapeut.

Overzicht: vrijstellingsregelingen van de Kamer Psychotherapeut

Onderdelen

Maximale vrijstelling na GZ-opleiding

Maximale vrijstelling opleiding SPV

Nog verplichte werkzaamheden (min.)

Nog verplichte werkzaamheden (max.)

Totaal
verplicht
bij 4-jarige
opleiding

Cursorisch
(uren)

200

50

150

200

400

Leertherapie
(sessies)

0

50

0

50

50

Werkervaring
(uren)

1200

0

1200

1200

2400

Supervisie
(sessies)

25

25

100

125

150

Psychotherapie onder supervisie (uren)

0[1]

100

300

400

500

Keuze uren

180

0

0

0

180

Totaal

1705

225

1750

1975

3680

Deelnemers aan de Nijmeegse opleiding ontvangen een vrijstelling van 25 uur voor het onderdeel algemene supervisie, waardoor er nog 125 uur over psychotherapeutische behandeling overblijft. Als richtlijn geldt dat er 4 therapiesessies ingebracht worden in een supervisiesessie. Dit leidt ertoe dat, in tegenstelling tot wat de vrijstellingsregeling aangeeft, het beleid in Nijmegen is dat er nog minimaal 500 uur psychotherapeutische behandelingen verricht moeten worden die ingebracht worden in de 125 uur supervisie.

Zie ook bijlage

150908_regelingen_kpt_betreffendevrijstellingen_opleiding.pdf