Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Brochure gezondheidszorgpsycholoog (GZ) student

De brochure van Gezondheidszorgpsycholoog student kun je hieronder aanvragen door je naam en e-mailadres in te vullen. 

In deze brochure staat meer informatie over het programma van de cursus, de docent en meer.

Om SPAM problemen te voorkomen, kunnen wij alleen persoonsgebonden email adressen verwerken voor brochure aanvragen. Zogenaamde "role based email adressen" als info@ of admin@ etc. kunnen wij helaas niet accepteren.