Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Toelatingsscreening OG in de verkorte PT-opleiding - Aanmelding

Toelatingsscreening Orthopedagoog-Generalist in verkorte PT-opleiding door Radboud CSW Opleidingen

 
Uw aanvraag zal behandeld worden door de Radboud Universiteit (Afd. Radboud Centrum Sociale Wetenschappen - Opleiding tot Psychotherapeut). Aanvragen voor een toelatingsscreening worden alleen in behandeling genomen wanneer de administratiekosten zijn betaald.
 
Twee hoofdopleiders van de Psychotherapie opleiding (mw. Prof. mr. dr. E. van Ee, RadboudCSW en dhr. Prof. dr. A. de Keijser, PPO Groningen) zullen uw dossier doornemen, beoordelen of u aan alle toelatingseisen voldoet en mogelijk vrijstellingen vaststellen. Als er onderdelen ontbreken of onduidelijkheden zijn met betrekking tot uw aanvraag nemen wij per e-mail contact met u op. De totale tijd voor de beoordeling door de hoofdopleiders zal 6-8 werkweken* zijn.
* Houdt rekening met vakantieperiodes, daarin wordt niet beoordeeld.

Wanneer kan ik mijn dossier laten screenen?

Er zijn geen restricties verbonden aan de toelatingsscreening, u kunt ten alle tijden een aanvraag starten.

Wat dien ik aan te leveren?

In het document ‘Toelatingseisen’ vindt u welke bewijsstukken u dient aan te leveren. In het document 'Samenvatting' vindt u het format waarin de gevraagde stukken digitaal dienen worden aangeleverd. Daarbij het verzoek alle bijlagen van titel te voorzien en deze in de samenvatting te vermelden, er is een voorbeeld beschikbaar. Daarnaast dient u ons ook van een LOGO-verklaring te voorzien.

Hoe dien ik de documenten aan te leveren?

  1. De LOGO-verklaring kunt u ná afgifte op de website van de Centrale Aanmelding downloaden en bij 'Bestanden toevoegen' onder het kopje 'LOGO-verklaring' uploaden.

  2. Uw dossier/ bewijsstukken dient u inclusief de samenvatting in een *.zip bestand te pakken en onder 'bewijsstukken' te uploaden.

  3. Vervolgens klikt u op de knop 'volgende' voor een samenvatting.

Aanmelden

Doormiddel van het onderstaande formulier kunt u zich aanmelden voor de screening: “Orthopedagoog-Generalist in verkorte PT-opleiding. Aan deze screening zijn kosten ter hoogte van € 250,- verbonden.

Uw betaling zal dan ook plaatsvinden middels de betaalservice van de Radboud Universiteit: PayByLink.

Nadat u het onderstaande formulier heeft ingevuld ontvangt u van PayByLink een e-mail met daarin een link waarmee u het verschuldigde bedrag kan voldoen. Uw adresgegevens zijn noodzakelijk voor een correcte financiële afhandeling - u ontvangt van ons geen post.

Geldigheid

De uitslag van de toelatingsscreening is onbeperkt geldig.

Gegevens
Bestanden toevoegen
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.
Individuele bestanden niet groter dan 2MB.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 128 MB.
Toegestane bestandstypen: zip.