Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

100-uurs basiscursus Cognitieve Gedragstherapie

'Tom van der Lee is een zeer prettige docent. Zijn sterke kant is de cursist zelf leren inzien en nadenken over de stof, doordat hij erg socratisch in contact is. Dit maakt dat je je de leerstof eigen maakt.'
Oud-deelnemer
Deelnemers waarderen deze basiscursus met een 8.8!

Raak vertrouwd met de moderne visie op cognitieve gedragstherapie!

Binnen de cognitieve gedragstherapie worden twee belangrijke richtingen onderscheiden: de richting waarin de ‘individuele case benadering’ centraal staat en die waarin bij voorkeur effectief gebleken standaardbehandelingen worden toegepast. De eerste richting is theoretisch georiënteerd (‘theory-based’) en zoekt aansluiting bij een experimenteel-psychologisch en leerpsychologisch kader. De tweede is vooral praktisch/empirisch van aard (‘evidence-based’) en zoekt inspiratie in vergelijkende effectstudies. In de geest van de basiscursus wordt de toekomst van de cognitieve gedragstherapie, en daarmee feitelijk die van de psychotherapie, gezien als een integratie van beide benaderingen met elkaar te integreren. In de 100-uurs basiscursus Cognitieve Gedragstherapie maakt docent drs. Tom van der Lee je vertrouwd met beide richtingen. De basiscursus Cognitieve Gedragstherapie is ontwikkeld met de Radboud Universiteit. Na afronding ontvang je een officieel certificaat. 

Wat levert het je op?

Nadat je de 100-uurs basiscursus Cognitieve Gedragstherapie hebt afgerond, ben je:

  • Bekend met de leertheorie, cognitieve modellen en met de moderne visie op cognitieve gedragstherapie;
  • In staat een goede probleemtaxatie te maken met behulp van functie- en betekenisanalyses (en holistische theorie);
  • Vertrouwd met (het werken volgens) het cognitief gedragstherapeutisch proces;
  • Bekend met de basale cognitief gedragstherapeutische interventies, en kun je deze ook toepassen;
  • Ben je alumnus van de Radboud Universiteit, heb je nieuwe contacten en is je professionele netwerk uitgebreid;
  • Kun je jezelf profileren als post-academisch opgeleide professional, die enkel genoegen neemt met evidence-basedconclusies en nooit uitgeleerd is. Ook ná afstuderen. 

Voor wie?

Voldoe je aan de volgende drie voorwaarden? 
  1. Een afgeronde opleiding in de sociale wetenschappen (Psychologie, Pedagogische Wetenschappen, Gezondheidswetenschappen, Geneeskunde of een gelijkwaardige Master of doctoraal);
  2. Een (hbo) mastertitel samen met een artikel 14 registratie in de Wet BIG. Hierbij dient tevens te kunnen worden aangetoond dat er voldoende (volgens de normen van de VGCt) scholing heeft genoten in de vakken: Psychopathologie, Persoonlijkheidsleer, Leerpsychologie en Gespreksvaardigheden. Indien voldaan is aan de (hbo) Msc-titel, maar nog niet aan de vakkeneis, kun je op eigen initiatief alsnog bijscholing volgen en examen afleggen in de ontbrekende vakken.
  3. Minimaal 12 uur per week werkzaam zijn binnen de (geestelijke) gezondheidszorg, waarbij je gemiddeld 6 uur per week besteedt aan CGT-behandelingen.

Dan is de postacademische 100-uurs basiscursus Cognitieve Gedragstherapie echt iets voor jou.

Kosten

Prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging. Alumni krijgen 10% korting. Wist je dat je voor deze cursus gebruik kunt maken van het STAP-budget? Kijk hier voor meer informatie en een stappenplan. Kosten voor de cursus zijn exclusief literatuur. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de cursuscoördinator. 

Studiebelasting

In vier maanden tijd word je bijgeschoold tijdens 15 fysieke of online bijeenkomsten. In een online omgeving vind je daarnaast alle artikelen, kennisclips en opdrachten om de stof ook zelfstandig eigen te maken. De totale studiebelasting is circa 350 werkuur en 100 contactuur. 

Accreditatie

Deze cursus wordt ter accreditatie aangeboden bij VGCt, FGzPT, VSR, NIP A&O | A&G en bij NIP-eerstelijnspsychologie.

Startdata

Er zijn nog geen nieuwe startdata bekend. Wil je de nieuwe startdata zo snel mogelijk ontvangen? Klik dan op de knop 'houd me op de hoogte'.