Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

25-uurs basiscursus Schematherapie

"Ik vond het een hele fijne cursus en een verademing in de manier waarop dit werd aangeboden en waarbij we vooral mochten gaan oefenen en prutsen. Ik heb voor het eerst in tijden tijdens een cursus niet zo de druk om te presteren gevoeld. Geweldig en nuttig!"
Oud-deelnemer
Deelnemers waarderen deze cursus met een 8!

Maak kennis met een krachtige methode met de basiscursus Schematherapie

Schema’s ontwikkelen zich vanaf de vroege jeugd en worden in de adolescentie al zichtbaar. Ieder kind heeft basisbehoeften en als deze onvoldoende ingevuld worden door interactieproblemen tussen kind en omgeving, of door beschadigende omstandigheden, kan stagnatie optreden in de persoonlijkheidsontwikkeling. Met de 25-uurs basiscursus Schematherapie leer je patiënten een begrijpelijke taal om hun psychische en sociale functioneren te doorgronden. Het model is relatief makkelijk overdraagbaar. Behalve inzicht leer je met schematherapie patiënten vaardigheden om beter om te gaan met vroeg ontstane denkpatronen (schema’s) en de verschillende stemmingen die opspelen en een eigen leven gaan leiden (modi). Schematherapie kun je toegepassen bij patiënten met persoonlijkheidsstoornissen, complex trauma en hardnekkige as-I stoornissen, die door de gebruikelijke behandeling onvoldoende verbeteren.

Docenten Renée Driessen, klinisch psycholoog en senior schematherapeut (VST/ISST), en Eveline Timmermans, gz-psycholoog en supervisor/ senior schematherapeut (VST) zijn beiden werkzaam bij Vincent van Gogh - Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen. De 25-uurs basiscursus Schematherapie is ontwikkeld in samenwerking met de Radboud Universiteit. Na afronding ontvang je een officieel certificaat. 

Over schematherapie 

Schematherapie richt zich op het herkennen van de eigen ‘valkuilen’ en het erkennen van en kunnen reageren op de eigen behoeften. Er wordt een scheiding aangebracht tussen wat in het verleden heeft plaatsgevonden, wat zich herhaalt en wat nu nodig is: het vergroten van vaardigheden met als uiteindelijk doel de ontwikkeling van ‘de gezonde volwassene’. Echter alvorens, in het hier en nu, vanuit de gezonde volwassene, effectiever gedacht, gevoeld en gedaan kan worden, dienen eerst de belastende ervaringen van oningevulde en geblokkeerde behoeften, verwerkt te worden. Verwerkingstechnieken voor (complexe) vroege traumatisering nemen een prominente plek in binnen de behandeling.

Schematherapie is een integratieve vorm van psychotherapie die oorspronkelijk ontwikkeld is door Jeffrey E. Young voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Nederland neemt een prominente plek in bij de verdere ontwikkeling van schematherapie en veel onderzoek vond en vindt nog steeds hier plaats. Verschillende theorieën zoals de cognitieve gedragstherapie, de hechtingstheorie, de objectrelatietheorie en experiëntiële therapievormen worden geïntegreerd tot een krachtige en breed inzetbare methode die in het effectonderzoek goede resultaten laat zien. Schematherapie richt zich behalve op het cognitieve ook nadrukkelijk op het ervaringsaspect (voelen). En tenslotte wordt er aangestuurd op concrete gedragsverandering.

Wat levert het je op?

Nadat je de 25-uurs basiscursus Schematherapie hebt gevolgd zul je ervaren dat je:

 • Op inleidend niveau kennis hebt van schematherapie en de achterliggende theorieën en via rollenspel, video of live werk met cursisten gedemonstreerd gezien;
 • Geïnteresseerd bent geraakt om je via literatuurstudie, supervisie en/of vervolgopleiding verder in schematherapie te verdiepen;
 • De persoonlijkheidsproblematiek van patiënten middels het schematherapie model in kaart kan brengen via een casusconceptualisatie en dit met hen kunt bespreken;
 • Weet hoe je vanuit schematherapie borderline, narcistische, cluster C, en antisociale persoonlijkheidstoornissen begrepen en behandeld worden;
 • Bekend bent geraakt met toepassing van schematherapie in groepen en binnen verschillende settingen;
 • In staat bent om onder supervisie schematherapie te gaan toepassen op eigen cliënten;
 • Zicht hebt op de overeenkomsten en verschillen tussen schematherapie en de andere werkzame therapieën voor de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek;
 • Inzicht hebt in je eigen schema’s en schemamodi; 
 • Jezelf kunt profileren als post-academisch opgeleide professional, die enkel genoegen neemt met evidence-based conclusies en nooit uitgeleerd is. Ook ná afstuderen.

Voor wie?

Ben jij in het bezit van een hbo of universitair (bachelor of master) diploma? Behandel je patiënten in langer durende trajecten binnen de Specialistische GGZ?  En ben je:

 • BIG-geregistreerde psycholoog en therapeut (i.o), en/of;
 • Lid van een erkende psychotherapievereniging?

Dan is de 25-uurs basiscursus Schematherapie echt iets voor jou. 

Let op: per cursusgroep mag een beperkt aantal hbo'ers en basispsychologen deelnemen. Hierbij is het belangrijk inzicht te geven in bepaalde voorwaarden voor deelname. Neem hiervoor en voor andere vragen contact op met de cursuscoördinator Yara Houtenbrink

Kosten

Alumni krijgen 10% korting. Prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging. Wist je dat je voor deze cursus gebruik kunt maken van het STAP-budget? Kijk hier voor meer informatie en een stappenplan. De deadline voor het aanvragen van het STAP-budget is uiterlijk twee werkdagen vóór het openen van het eerstvolgende tijdvak. Aanvragen die wij na deze deadline ontvangen kunnen wij mogelijk niet meer behandelen, waardoor je het STAP-aanmeldbewijs niet op tijd ontvangt. 

Ben je werkzaam bij Pro Persona? Dien je aanmelding in via bovenstaande button ‘aanmelden’ en klik op ‘ik meld mij aan via Pro Persona’, dan zijn er voor jou geen kosten verbonden aan deze basiscursus. 

Kosten voor de cursus zijn exclusief literatuur. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de cursuscoördinator. 

Studiebelasting

In ruim twee maanden tijd word je bijgeschoold tijdens vier fysieke bijeenkomsten. In een online omgeving vind je alle artikelen, kennisclips en opdrachten om de stof zelfstandig eigen te maken. De totale studiebelasting is circa 60 uur.

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd door Accreditatiebureau VGCt (25 punten), Register Schematherapie (25 punten) en FGzPT (24 punten). 

Let op: de VGCT heeft besloten de basiscursus Schematherapie voortaan als nascholing te accrediteren en niet meer als vervolgcursus CGT. De cursus telt voor cognitief gedragstherapeuten mee als nascholing. Voor aspirant cognitief gedragstherapeuten telt de cursus niet meer mee in het traject voor cognitief gedragstherapeut.

Startdata

6 September 2023
Docent: Eveline Timmermans & Renée Driessen
Kosten: € 1.235,00
Kosten alumni: € 1.125,00
STAP-budget: Ja
Locatie: Campus van de Radboud Universiteit
Plaats: Nijmegen I Online

Cursusdata

Woensdag 6 september (online), 27 september (fysiek), 25 oktober (online) en 22 november 2023 (fysiek) van 09.45 tot 16.45 uur