Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

50 uurs basis- en vervolgcursus Schematherapie

Data: 21 sept., 5 en 19 okt., 2, 16 en 30 nov. 14 dec. 2018 en 11 jan 2019 
Tijden: 09.30 tot 17.00 uur
Locatie: Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
Kosten: 1.875 Euro, alumni RU/RadboudCSW: 1.690 Euro
Accreditatie: VGCt, FGzPt, Register Schematherapie
 
 

Schematherapie bij hardnekkige AS-I, persoonlijkheidsstoornissen en trauma

Schematherapie is een integratieve vorm van psychotherapie die oorspronkelijk ontwikkeld is door Jeffrey E. Young voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Het model biedt een begrijpelijke taal voor patiënten om hun psychische en sociale functioneren te doorgronden. Behalve inzicht leren patiënten vaardigheden om beter om te gaan met vroeg ontstane denkpatronen (schema’s) en de verschillende stemmingen die opspelen en een eigen leven gaan leiden (modi).

Doelstelling

Tijdens de 50-uurs cursus Schematherapie, die gegeven wordt door drs. Theo Verhoeven, staan de volgende doelstellingen centraal:
 • bekend worden met ontwikkelingen en toepassingsgebieden van schematherapie
 • maken van schema casusconceptualisatie en een daarmee samenhangend behandelplan
 • maken van schemamodusmodel en een daarmee samenhangend behandelplan
 • gebruik maken van experiëntiële technieken (o.a. diagnostische imaginatie, imaginaire rescripting, historisch rollenspel, meerstoelentechniek) in de behandeling van persoonlijkheidsproblemen
 • toepassen van specifieke cognitieve- en gedragstechnieken en deze technieken binnen oefeningen grotendeels zelf ervaren
 • gebruik maken van 'limited reparenting', empathisch confronteren en grenzen stellen in de werkrelatie
 • bekend worden met experiëntiële technieken voor traumaverwerking
 • inzicht krijgen in uw eigen schema's en schemamodi en hoe die kunnen interfereren met die van cliënten
 • weten hoe vanuit schematherapie borderline, narcistische en cluster C persoonlijkheidsstoornissen worden begrepen en behandeld
 • bekend worden met toepassing van schematherapie in groepen en binnen verschillende settingen
 • toepassen van schematherapie onder supervisie

Veronderstelde voorkennis en toelatingsvoorwaarden

 • Basiscursus Cognitieve gedragstherapie
 • BIG-registratie als GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater (of in opleiding daartoe) en/of (aspirant) lid van een erkende specialistische psychotherapievereniging. Als erkend worden gezien de NVP en alle daarbij aangesloten verenigingen, namelijk de VGCt, NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG, NVGP, VKJP. Daarnaast wordt ook de Vereniging EMDR als erkend gezien. 
 • Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige HBO-ers en basispsychologen (niet i.o.) deelnemen, indien zij met BIG-geregistreerde Schematherapeuten van Register Schematherapie samenwerken, supervisie en intervisie georganiseerd zijn en zij een vergelijkbaar niveau qua klinische vaardigheden hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen. De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de HBO-er of basispsycholoog voldoet aan deze voorwaarden. 

Accreditatie

 • Register Schematherapie: basis- en vervolgcursus
 • (Cognitief) gedragstherapeuten (VGCt) VGCT- Vervolgcursus - 50 contacturen
 • Accreditatiebureau FGzPt - Klinisch neuropsycholoog en Klinisch psycholoog 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yara Houtenbrink.