Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

100-uurs basiscursus Cognitieve Gedragstherapie

"Tom is een zeer prettige docent. Zijn sterke kant is de cursist zelf leren inzien en nadenken over de stof, doordat hij erg socratisch in contact is. Dit maakt dat je je de leerstof eigen maakt."
Deelnemer 100-uurs CGT cursus bij Tom van der Lee

Startdata: 
3 maart 2022
Tijd: 
09:30 - 17:00
Locatie: 
Nijmegen/online
Voertaal: 
Nederlands
Docent: 
Tom van der Lee
Duur: 
100 uren
Kosten: 
€ 2.995,00
Kosten Alumni: 
€ 2.850,00
Accreditatie: 
Aanvraag ingediend bij VGCt, NIP-eerstelijnspsychologie. Geaccrediteerd bij FGzPT (100p), NIP A&O | A&G (200p), VSR (100p)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie

Binnen de cognitieve gedragstherapie worden twee belangrijke richtingen onderscheiden: de richting waarin de ‘individuele case benadering’ centraal staat en die waarin bij voorkeur effectief gebleken standaardbehandelingen worden toegepast. De eerste richting is theoretisch georiënteerd (‘theory-based’) en zoekt aansluiting bij een experimenteel-psychologisch en leerpsychologisch kader. De tweede is vooral praktisch/empirisch van aard (‘evidence-based’) en zoekt inspiratie in vergelijkende effectstudies. In de geest van de basiscursus wordt de toekomst van de cognitieve gedragstherapie, en daarmee feitelijk die van de psychotherapie, gezien als een integratie van beide benaderingen met elkaar te integreren. In de basiscursus worden de cursisten vertrouwd gemaakt met beide richtingen. 

Zie brochure voor de opzet van de cursus.

Leerdoelen

Nadat je de cursus hebt gevolgd zul je:

  • bekend zijn met de leertheorie, cognitieve modellen en met de moderne visie op cognitieve gedragstherapie;
  • in staat zijn een goede probleemtaxatie te maken met behulp van functie- en betekenisanalyses (en holistische theorie);
  • Vertrouwd zijn met (het werken volgens) het cognitief gedragstherapeutisch proces;
  • bekend zijn met en kunnen toepassen van de basale cognitief gedragstherapeutische interventies.

Data

3, 10, 17, 24 en 31 maart, 7, 14 en 21 april, 12 en 19 mei, 2, 9, 16, 23 en 30 juni 2022

Een deel van de bijeenkomsten is fysiek en een deel online. Duidelijkheid hierover volgt.

 

Voor wie?

Aanmelding voor de cursus staat open voor wie:
1) Afgeronde opleiding heeft in sociale wetenschappen (psychologie, Pedagogische Wetenschappen, Gezondheidswetenschappen, Geneeskunde of een gelijkwaardige Master of doctoraal, of:
2) Een (HBO) Msc-titel samen met een artikel 14 registratie in de Wet BIG. Hierbij dient tevens te kunnen worden aangetoond* dat er voldoende (volgens de normen van de VGCt) scholing heeft genoten in de vakken:
Psychopathologie
Persoonlijkheidsleer
Leerpsychologie
Gespreksvaardigheden
3) Minimaal 12 uur per week werkzaam is op het gebied van de (Geestelijke) Gezondheidszorg , waarbij gemiddeld 6 uur per week besteed wordt aan CGT-behandelingen
 
* Indien voldaan is aan de (HBO) Msc-titel en nog niet aan de vakkeneis is voldaan kan, nadat de basiscursus al is gestart, op eigen initiatief alsnog bijscholing volgen en examen afleggen in de ontbrekende vakken.
 
De derde voorwaarde is van belang vanuit de achterliggende gedachte dat het vak het beste kan worden geleerd wanneer de cursist al in de praktijk werkzaam is.
 

Docent

Tom van der Lee is Gezondheidszorgpsycholoog (BIG), cognitief gedragstherapeut en supervisor (VGCt). Meer informatie in de brochure.

Meer weten?

Wil je meer weten over de cursus of heb je vragen? Neem dan contact op met cursuscoordinator Yara Houtenbrink via y.houtenbrink@ru.nl.