25-uurs basiscursus Schematherapie (Toegankelijk voor GZ)

Startdata: 
6 mei 2020
Tijd: 
09.30-16:30
Locatie: 
Toernooiveld 5, Nijmegen
Voertaal: 
Dutch
Docent: 
Eveline Timmermans en Renée Driessen
Duur: 
25 uren
Kosten: 
€ 1.065,00
Kosten Alumni: 
€ 960,00
Accreditatie: 
FGzPt, VGCt, Register Schematherapie

Een krachtige methode

Schematherapie is een integratieve vorm van psychotherapie die oorspronkelijk ontwikkeld is door Jeffrey E. Young voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Nederland neemt een prominente plek in bij de verdere ontwikkeling van schematherapie en veel onderzoek vond en vindt nog steeds hier plaats. Verschillende theorieën zoals de cognitieve gedragstherapie, de hechtingstheorie, de objectrelatietheorie en experiëntiële therapievormen worden geïntegreerd tot een krachtige en breed inzetbare methode die in het effectonderzoek goede resultaten laat zien. Schematherapie richt zich behalve op het cognitieve ook nadrukkelijk op het ervaringsaspect (voelen). En tenslotte wordt aangestuurd op concrete gedragsverandering.

Het model is relatief makkelijk overdraagbaar en biedt een begrijpelijke taal voor patiënten om hun psychische en sociale functioneren te doorgronden. Behalve inzicht leren patiënten vaardigheden om beter om te gaan met vroeg ontstane denkpatronen (schema’s) en de verschillende stemmingen die opspelen en een eigen leven gaan leiden (modi).

Schema’s ontwikkelen zich vanaf de vroege jeugd en worden in de adolescentie al zichtbaar. Ieder kind heeft basisbehoeften en als deze onvoldoende ingevuld worden door interactieproblemen tussen kind en omgeving, of door beschadigende omstandigheden, kan stagnatie optreden in de persoonlijkheidsontwikkeling.

Schematherapie richt zich op het herkennen van de eigen ‘valkuilen’ en het erkennen van en kunnen reageren op de eigen behoeften. Er wordt een scheiding aangebracht tussen wat in het verleden heeft plaats gevonden, wat zich herhaalt en wat nu nodig is: het vergroten van vaardigheden met als uiteindelijk doel de ontwikkeling van ‘de gezonde volwassene’. Echter alvorens, in het hier en nu, vanuit de gezonde volwassene, effectiever gedacht, gevoeld en gedaan kan worden, dienen eerst de belastende ervaringen van oningevulde en geblokkeerde behoeften, verwerkt te worden. Verwerkingstechnieken voor (complexe) vroege traumatisering nemen een prominente plek in binnen de behandeling.

Schematherapie wordt toegepast bij persoonlijkheidsstoornissen, complex trauma en hardnekkige as-I stoornissen, die door de gebruikelijke behandeling onvoldoende verbeteren.

Voor wie?

De basiscursus Schematherapie is toegankelijk voor BIG-geregistreerde psychologen en therapeuten (i.o) en/of leden van een erkende psychotherapievereniging. Per cursusgroep mag tevens een beperkt aantal HBO'ers en basispsychologen deelnemen. Voorwaarden voor basispsychologen en HBO'ers:

- Er moet sprake zijn van samenwerking met BIG-geregistreerde Schematherapeuten van Register Schematherapie 

- Supervisie en intervisie moeten georganiseerd zijn

- Er moet sprake zijn van een vergelijkbaar niveau qua klinische vaardigheden in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen

Neem voor verdere voorwaarden contact op met de cursuscoördinator Yara Houtenbrink. Indien u HBO'er/basispsycholoog bent moet de docent uw aanmelding goedkeuren. Stuur een mail naar Yara Houtenbrink en geef inzicht in hoe de voorwaarden bij u georganiseerd zijn. 

Let op: De cursus is in principe gericht op deelnemers die patiënten in langer durende trajecten behandelen binnen de Specialistische GGZ.

Wat levert het je op?

Nadat je de basiscursus schematherapie hebt gevolgd zul je ervaren dat je:

  • op inleidend niveau kennis hebt van schematherapie en de achterliggende theorieën of via rollenspel, video of live werk met cursisten gedemonstreerd gezien;
  • geïnteresseerd bent gemaakt om je via literatuurstudie, supervisie en/of  vervolgopleiding verder in schematherapie te verdiepen
  • de persoonlijkheidsproblematiek van patiënten middels het schematherapie model in kaart kan brengen via een casusconceptualisatie en dit met hen kunt bespreken
  • weet hoe je vanuit schematherapie borderline, narcistische, cluster C, en antisociale persoonlijkheidstoornissen begrepen en behandeld worden
  • je bekend bent geraakt met toepassing van schematherapie in groepen en binnen verschillende settingen
  • in staat bent om onder supervisie schematherapie te  gaan toepassen op eigen cliënten
  • zicht hebt op de overeenkomsten en verschillen tussen schematherapie en de andere  werkzame therapieën voor de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek
  • inzicht hebt in je eigen schema’s en schemamodi;

Docenten

Eveline Timmermans en Renée Driessen

Data

De cursus vindt plaats op de volgende data: 6 mei, 20 mei, 10 juni en 24 juni 2020.

 

Let op: De kosten zijn alleen voor deelnemers die niet via Pro Persona deelnemen. Het financiele deel wordt direct met Pro Persona geregeld voor deelnemers die zich aanmelden via Pro Persona.