Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

25-uurs basiscursus Schematherapie

Startdata: 
12 January 2022
6 April 2022
Tijd: 
10:00 - 16:45
Locatie: 
Thomas van Aquinostraat 4, Nijmegen
Voertaal: 
Nederlands
Docent: 
Eveline Timmermans en Renée Driessen
Duur: 
25 uren
Kosten: 
€ 1.100,00
Kosten Alumni: 
€ 1.000,00
Accreditatie: 
FGzPt (28p), VGCt (25p), Register Schematherapie, VSR (25p)

Een krachtige methode

Schematherapie is een integratieve vorm van psychotherapie die oorspronkelijk ontwikkeld is door Jeffrey E. Young voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Nederland neemt een prominente plek in bij de verdere ontwikkeling van schematherapie en veel onderzoek vond en vindt nog steeds hier plaats. Verschillende theorieën zoals de cognitieve gedragstherapie, de hechtingstheorie, de objectrelatietheorie en experiëntiële therapievormen worden geïntegreerd tot een krachtige en breed inzetbare methode die in het effectonderzoek goede resultaten laat zien. Schematherapie richt zich behalve op het cognitieve ook nadrukkelijk op het ervaringsaspect (voelen). En tenslotte wordt aangestuurd op concrete gedragsverandering.

Het model is relatief makkelijk overdraagbaar en biedt een begrijpelijke taal voor patiënten om hun psychische en sociale functioneren te doorgronden. Behalve inzicht leren patiënten vaardigheden om beter om te gaan met vroeg ontstane denkpatronen (schema’s) en de verschillende stemmingen die opspelen en een eigen leven gaan leiden (modi).

Schema’s ontwikkelen zich vanaf de vroege jeugd en worden in de adolescentie al zichtbaar. Ieder kind heeft basisbehoeften en als deze onvoldoende ingevuld worden door interactieproblemen tussen kind en omgeving, of door beschadigende omstandigheden, kan stagnatie optreden in de persoonlijkheidsontwikkeling.

Schematherapie richt zich op het herkennen van de eigen ‘valkuilen’ en het erkennen van en kunnen reageren op de eigen behoeften. Er wordt een scheiding aangebracht tussen wat in het verleden heeft plaats gevonden, wat zich herhaalt en wat nu nodig is: het vergroten van vaardigheden met als uiteindelijk doel de ontwikkeling van ‘de gezonde volwassene’. Echter alvorens, in het hier en nu, vanuit de gezonde volwassene, effectiever gedacht, gevoeld en gedaan kan worden, dienen eerst de belastende ervaringen van oningevulde en geblokkeerde behoeften, verwerkt te worden. Verwerkingstechnieken voor (complexe) vroege traumatisering nemen een prominente plek in binnen de behandeling.

Schematherapie wordt toegepast bij persoonlijkheidsstoornissen, complex trauma en hardnekkige as-I stoornissen, die door de gebruikelijke behandeling onvoldoende verbeteren.

Voor wie?

De basiscursus Schematherapie is toegankelijk voor BIG-geregistreerde psychologen en therapeuten (i.o) en/of leden van een erkende psychotherapievereniging. 

Per cursusgroep mag tevens een beperkt aantal HBO'ers en basispsychologen deelnemen. Hierbij is het belangrijk inzicht te geven in bepaalde voorwaarden voor deelname. Neem hiervoor en voor andere vragen contact op met de cursuscoördinator Yara Houtenbrink

Let op: De cursus is in principe gericht op deelnemers die patiënten in langer durende trajecten behandelen binnen de Specialistische GGZ.

Wat levert het je op?

Nadat je de basiscursus schematherapie hebt gevolgd zul je ervaren dat je:

 • op inleidend niveau kennis hebt van schematherapie en de achterliggende theorieën of via rollenspel, video of live werk met cursisten gedemonstreerd gezien;
 • geïnteresseerd bent gemaakt om je via literatuurstudie, supervisie en/of  vervolgopleiding verder in schematherapie te verdiepen
 • de persoonlijkheidsproblematiek van patiënten middels het schematherapie model in kaart kan brengen via een casusconceptualisatie en dit met hen kunt bespreken
 • weet hoe je vanuit schematherapie borderline, narcistische, cluster C, en antisociale persoonlijkheidstoornissen begrepen en behandeld worden
 • je bekend bent geraakt met toepassing van schematherapie in groepen en binnen verschillende settingen
 • in staat bent om onder supervisie schematherapie te  gaan toepassen op eigen cliënten
 • zicht hebt op de overeenkomsten en verschillen tussen schematherapie en de andere  werkzame therapieën voor de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek
 • inzicht hebt in je eigen schema’s en schemamodi;

Docenten

Renée Driessen is GZ-Psycholoog in opleiding tot Specialist (KP), Supervisor Cognitief Gedragstherapeut, Supervisor/ Senior Schematherapeut (VST/ISST). Zij werkt bij Vincent van Gogh en heeft daar onder meer 11 jaar bij de polikliniek Persoonlijkheidsstoornissen gewerkt. Daarnaast geeft ze supervisie en leertherapie binnen haar eigen praktijk en is ze actief als docent.

Eveline Timmermans – Lenders is Psychotherapeut / GZ-Psycholoog, Supervisor Cognitief Gedragstherapeut, Supervisor/ Senior Schematherapeut (VST). Ze is werkzaam bij Vincent van Gogh – Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen. Daarnaast geeft ze supervisie en leertherapie binnen haar eigen praktijk en is ze actief als docent.

Data

De cursus vindt plaats op de volgende data: 

 • 12 januari 2022
 • 26 januari 2022
 • 16 februari 2022
 • 9 maart 2022

en

 • 06 april 2022
 • 11 mei 2022
 • 01 juni 2022
 • 22 juni 2022

 

Let op: De kosten zijn alleen voor deelnemers die niet via Pro Persona deelnemen. Het financiele deel wordt direct met Pro Persona geregeld voor deelnemers die zich aanmelden via Pro Persona.