Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

50 uurs basis- en vervolg cursus Schematherapie 2022

“Deze cursus schematherapie leert je experienteel werken met clienten met complexe angst-, stemmings- en persoonlijkheidsproblematiek. ”
drs. Lieske Sonneveldt

Startdata: 
4 februari 2022
Tijd: 
10.00 - 16.45
Locatie: 
Deels online en deels in Maria Montessori gebouw (Nijmegen)
Voertaal: 
Nederlands
Docent: 
drs. Lieske Sonneveldt
Duur: 
50 uren
Kosten: 
€ 1.875,00
Kosten Alumni: 
€ 1.690,00
Accreditatie: 
VGCt (50p), FGzPt (71p), Register Schematherapie, overige verenigingen op aanvraag

Schematherapie bij hardnekkige AS-I, persoonlijkheidsstoornissen en trauma

De 50-uurs cursus Schematherapie, die de basis- en vervolgcursus combineert, wordt gekenmerkt door zijn verdiepende en praktische karakter. Als cursist word je bekend met de toepassingsgebieden van schematherapie en ben je op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de discipline. Zo leer je o.a. welke experiëntiële technieken worden gebruikt voor traumaverwerking en ontdek je hoe bijvoorbeeld borderline wordt begrepen en behandeld.

Data

4 en 18 februari, 11 en 25 maart, 22 april, 13 mei, 3 en 17 juni 2022
Reservebijeenkomst bij meer dan 10 deelnemers: N.n.b.

Wat levert het je op?

Na afloop van deze cursus:
• Heb je inzicht in de schematheorie: de theorie over basisbehoeften, wat schema’s, copingstrategieën en modi zijn, hoe deze ontstaan en zich verder ontwikkelen en bestendigen.
• Kun je een casusconceptualisatie en een behandelplan opstellen;
• Ben je in staat de werkrelatie met een cliënt met persoonlijkheidsproblematiek te hanteren volgens de principes van limited reparenting, empathische confrontatie en limit setting;
• Kun je vanuit het modusmodel interventies toepassen bij destructieve gedragingen/ ongezonde gewoontes, zoals bijvoorbeeld automutilatie of impulscontroleproblemen;
• Heb je geoefend met de verschillende behandeltechnieken, zoals cognitieve technieken, experiëntiële technieken en gedragsexperimenten individueel en in de groep;
• Heb je zicht op je eigen schema’s en coping en heb je een idee gevormd over wat het effect hiervan kan zijn in de samenwerking met een cliënt met persoonlijkheidsproblematiek.
 

Docenten

Drs. M.E. (Lieske) Sonneveldt, klinisch psycholoog/psychotherapeut. Zij is o.a. werkzaam in het Academisch Angstcentrum van Altrecht en m.n. binnen de specialistische traumabehandeling.  
Lieske Sonneveldt is supervisor voor de Vereniging Schematherapie en voor de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCT).  

Voor wie?

De basis- en vervolgcursus Schematherapie is toegankelijk voor BIG-geregistreerde psychologen en therapeuten (i.o) en/of leden van een erkende psychotherapievereniging. Per cursusgroep mag tevens een beperkt aantal HBO'ers en basispsychologen deelnemen. Neem voor verdere voorwaarden contact op met de cursuscoördinator Yara Houtenbrink.

Meer weten?

Wil je meer weten over het cursusprogramma, de accreditatiepunten, de docenten en meer? Download dan de complete brochure. Wil je deelnemen aan de cursus? Meld je dan online aan via de bovenstaande aanmeld-knop.