Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Basiscursus EMDR Volwassenen

Startdata: 
3 september 2021
Locatie: 
Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder
Voertaal: 
Nederlands
Docent: 
Erik ten Broeke
Kosten: 
€ 1.295,00
Kosten Alumni: 
€ 1.245,00
Accreditatie: 
VEN, overige verenigingen op aanvraag

Toepassen van Eye Movement Desensitization and Reprocessing bij volwassenen en ouderen

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een kortdurende, geprotocolleerde en cliëntgerichte behandelmethode voor cliënten met traumagerelateerde angstklachten.

Deze EMDR basiscursus is gericht op het leren toepassen van EMDR bij ongecompliceerde posttraumatische stress-stoornis (zogenaamd type I trauma) en andere 'aan trauma gerelateerde' angststoornissen. We besteden zijdelings ook aandacht aan specifieke doelgroepen en/of stoornissen, zoals complexe PTSS.

De cursus kent een stapsgewijze opbouw. Daarbij maken we gebruik van korte theoretische inleidingen en presentatie van het EMDR-protocol. Maar vooral ook veel interactieve werkvormen als, videodemonstraties, (semi-) plenaire oefeningen, rollenspellen en hands on oefenen van EMDR. Bij deze laatste oefeningen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers.

Je gaat actief EMDR toepassen bij je cliënten, en je reflecteert hierop. Tijdens de bijeenkomsten is er veel ruimte om te oefenen. Ook sta je stil bij vragen die bij jou leven naar aanleiding van (jouw) ervaringen met EMDR in de praktijk. We gaan met name ook aan de slag met het plenair bekijken en bespreken van door de jou en je medecursisten gemaakte (en geselecteerde) videofragmenten van EMDR-zittingen.

De eerste twee dagen staat het aanleren van het basisprotocol centraal en volg je de cursus gezamenlijk met de cursisten EMDR K&J. Daarna volgen twee dagen waarin je je verdiept op de toepassing en behandeling van volwassenen en ouderen.

Uniek aan deze module

Na deelname aan de basistraining kun je aspirant-lid worden van de Vereniging EMDR Nederland. Je ontvangt een certificaat waarmee je verder kunt in de cursus EMDR Vervolg om uiteindelijk de registratie als EMDR Europe practitioner te behalen.

Onderwerpen

 • Inleiding EMDR

 • Werkzaamheid en empirische status van EMDR

 • EMDR bij posttraumatische stressstoornis (PTSS)

 • EMDR bij andere ‘aan trauma gerelateerde’ (angst)stoornissen

Resultaat

 • Je hebt inzicht in de mogelijkheden van EMDR bij volwassenen en ouderen;

 • Je kunt EMDR toepassen in de eigen praktijk.

Voor wie?

Je bent minimaal cursist in opleiding tot GZ-psycholoog en je werkt in een setting met volwassenen en ouderen.

Accreditatiemogelijkheid: EMDR (VEN)

Vereisten voor deelname basistraining

Tot de basistraining worden personen toegelaten die voldoen aan de volgende eisen:

1. Opleiding: beschikken over een academische vooropleiding als psycholoog, pedagoog, geeste­lijk gezondheidskundige of arts, aangevuld met één van de volgende kwalificaties:

 • een BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut of psychiater, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties;

 • registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® in opleiding (aspirant lid, aanvragen duurt max. 3 maanden),  Cognitief Gedragstherapeut VGCt® (gewoon lid), of registratie systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG;

 • een opleiding die naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijkwaardig is aan deze kwalificaties.

2. Werkervaring: ten minste 16 uur per week werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg, of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie.

Indien iemand zich aanmeldt met een registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog Generalist NVO of Postmaster SKJ, gelieve te overleggen met de cursist. Indien niet 12 uur werkzaam met volwassenen, verwijzen naar de K&J basistraining.

Data en Locatie

 • Dag 1: vrijdag 3 september 2021

 • Dag 2: zaterdag 4 september 2021

 • Dag 3: vrijdag 8 oktober 2021

 • Dag 4: vrijdag 12 november 2021

Let op: Dag 1 (3 september) is inclusief diner en avondprogramma. Dag 2 (4 september) is noodgedwongen eenmalig op zaterdag.

Locatie is: Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder

Prijs

Cursusprijs is inclusief locatie en catering, exclusief literatuurkosten à €150,-

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met Yara Houtenbrink via y.houtenbrink@ru.nl