Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT)

Tijd: 
09.30-17.00
Locatie: 
Toernooiveld 5, Nijmegen
Docent: 
dr. Eugenie Beijer
Duur: 
24 uren
Kosten: 
€ 1.020,00
Kosten Alumni: 
€ 920,00
Accreditatie: 
FGzPt

DIT staat voor Dynamisch Interpersoonlijke Therapie. Het is een psychodynamisch behandelmodel, dat oorspronkelijk ontwikkeld werd voor depressieve en angstklachten, maar ondertussen een breder toepassingsgebied kent, zoals persoonlijkheidsproblematiek en Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). DIT wordt individueel gegeven maar ook in groepen, zowel kortdurende als langer durende, maar altijd in tijd afgebakend.

DIT is ontwikkeld op basis van evidence based psychodynamische psychotherapieën. Aan de hand van aantoonbaar werkende interventies is DIT samengesteld en zijn de competenties omschreven waaraan de DIT-therapeut moet voldoen. DIT is daarom ook wel  ‘the best of’ van alle psychodynamische modellen genoemd. De belangrijkste interventies zijn ontleend aan de gehechtheidstheorie, de theorie van het mentaliseren (MBT), de objectrelatietheorie en de interpersoonlijke therapie van H. S. Sullivan.

Zoals uit bovengenoemde theorieën wel duidelijk zal zijn plaatst DIT de klachten van de patiënt in een interpersoonlijk kader. In de cursus wordt op vooral praktische wijze gekeken naar de interventies in elke fase:

  • Het formuleren van een behandelfocus in interpersoonlijke termen (IPAF genoemd: interpersoonlijk affectief focus);
  • De interventies, zowel klassiek psychodynamisch, maar vooral mentaliseren bevorderende technieken in de middelfase;
  • Specifieke interventies met betrekking tot de beëindiging van de therapie.

Verder wordt in deze cursus specifiek aandacht gegeven aan de toepassing van DIT bij SOLK.

  • Wat is SOLK en waarom is DIT een goed behandelmodel
  • Specifieke DIT-interventies bij SOLK

Doel van een DIT-behandeling

Na een geslaagde DIT-behandeling heeft de cliënt zicht gekregen op voorheen nog veelal onbewuste gevoelens en motieven die een rol spelen bij zijn problemen en op zichzelf in relatie met anderen. De cliënt is beter in staat om te mentaliseren en na te denken over gevoelens en gedrag van zichzelf en anderen, zodat de emotionele binnenwereld beter gereguleerd wordt en relationele verhoudingen minder verstoord worden. De zelfbeleving verandert hierdoor over het algemeen ook.

Docent

Eugenie Beijer, klinisch psycholoog – psychotherapeut, lid VEN (practioner EMDR), VPeP, supervisor Schematherapie, NVGP en DIT. Werkzaam in Elisabeth TweeSteden ziekenhuis, poli psychiatrie. Gespecialiseerd in persoonlijkheidsproblematiek, trauma en SOLK.

Doelgroep

Iedereen die (in opleiding is tot) psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater en geïnteresseerd is in een (kortdurend) integratief, focaal, psychodynamisch model, waarin de maladaptieve omgang van de cliënt met zichzelf, anderen en emoties centraal staan.

Voor wie?

Deze keuzemodule is onderdeel van de opleiding KP en PT en uitsluitend bedoeld voor klinisch psychologen en psychotherapeuten (of in opleiding daartoe).

De exacte data van de cursus zijn:  19 februari, 11 maart, 1 april en 15 april 2020.